Top 44 A As Well As B Trust The Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me a as well as b on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.aseanseafoodexpo.com team, along with other related topics such as: a as well as b as well as + gì, As well as, Cấu trúc as well as, Cấu trúc as well as đầu câu, as well as + verb gì, So well as, Cách dùng as well cuối câu, So well as là gì


Also vs As well vs Too – English In A Minute
Also vs As well vs Too – English In A Minute


9 Kiến Thức Liên Quan Cách Dùng AS WELL AS Có Thể Bạn Chưa Biết

 • Article author: tienganhonline.com
 • Reviews from users: 11929 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 9 Kiến Thức Liên Quan Cách Dùng AS WELL AS Có Thể Bạn Chưa Biết Cách Dùng AS WELL AS Và AS WELL · 3. A, as well as B thể hiện sự ngang bằng giữa A và B nhưng nhấn mạnh A, còn And chỉ kết nối A và B không nhấn mạnh đối tượng … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 9 Kiến Thức Liên Quan Cách Dùng AS WELL AS Có Thể Bạn Chưa Biết Cách Dùng AS WELL AS Và AS WELL · 3. A, as well as B thể hiện sự ngang bằng giữa A và B nhưng nhấn mạnh A, còn And chỉ kết nối A và B không nhấn mạnh đối tượng … Cách Dùng AS WELL AS Và AS WELL: AS WELL AS là cụm từ hay, có rất nhiều kiến thức cần biết, chứ không đơn giản như từ And. Dù có thể hiểu là
 • Table of Contents:

1 As well as có nghĩa là “cũng như là” còn And có nghĩa là “và”

2 A as well as B bắt buộc phải có dấu phẩy còn A and B không cần dấu phẩy

3 A as well as B thể hiện sự ngang bằng giữa A và B nhưng nhấn mạnh A còn And chỉ kết nối A và B không nhấn mạnh đối tượng nào

4 A as well as B thì phải chia ngữ pháp theo duy nhất 1 chủ ngữ là A nên A là số ít thì động từ chia số ít Nhưng khi A and B là hai đối tượng gộp thì luôn luôn chia động từ số nhiều

5 Sau AS WELL AS thì động từ phải thêm ING

6 A AS WELL AS B nhấn mạnh A còn NOT ONLY A BUT ALSO B nhấn mạnh B

7 Sau AND có thể là S + V (and S V) nhưng sau AS WELL AS không thể là  S V nếu AS WELL AS có nghĩa là “cũng như là”

8 AS WELL AS còn có nghĩa khác đó là “cũng giỏi như” lúc này AS WELL AS là cấu trúc so sánh bằng AS …AS và nếu cần có thể dùng S + V sau AS WELL AS

9 AS WELL dùng ở cuối câu có nghĩa là “ngoài ra” “thêm vào đó” hoặc “nữa đấy” Lưu ý là không được dùng dấu phẩy trước AS WELL

9 Kiến Thức Liên Quan Cách Dùng AS WELL AS Có Thể Bạn Chưa Biết
9 Kiến Thức Liên Quan Cách Dùng AS WELL AS Có Thể Bạn Chưa Biết

Read More

CÁCH DÙNG “AS WELL AS” VÀ “AS WELL” TRONG TIẾNG ANH | touchskyenglish.com

 • Article author: touchskyenglish.com
 • Reviews from users: 15066 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about CÁCH DÙNG “AS WELL AS” VÀ “AS WELL” TRONG TIẾNG ANH | touchskyenglish.com 1. As well as có nghĩa là “cũng như là”, còn And có nghĩa là “và”. · 2. A, as well as B bắt buộc phải có dấu “phẩy” còn A and B không cần dấu “ … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for CÁCH DÙNG “AS WELL AS” VÀ “AS WELL” TRONG TIẾNG ANH | touchskyenglish.com 1. As well as có nghĩa là “cũng như là”, còn And có nghĩa là “và”. · 2. A, as well as B bắt buộc phải có dấu “phẩy” còn A and B không cần dấu “ …
 • Table of Contents:
CÁCH DÙNG “AS WELL AS” VÀ “AS WELL” TRONG TIẾNG ANH | touchskyenglish.com
CÁCH DÙNG “AS WELL AS” VÀ “AS WELL” TRONG TIẾNG ANH | touchskyenglish.com

Read More

As well as là gì ? Cấu trúc As well as trong tiếng Anh

 • Article author: camnangtienganh.vn
 • Reviews from users: 11369 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about As well as là gì ? Cấu trúc As well as trong tiếng Anh => “A, as well as B” thể hiện sự ngang bằng giữa A và B nhưng nhấn mạnh A. Còn trong “A and B” And chỉ kết nối A và B nhưng không nhấn mạnh đối tượng nào. Ex: … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for As well as là gì ? Cấu trúc As well as trong tiếng Anh => “A, as well as B” thể hiện sự ngang bằng giữa A và B nhưng nhấn mạnh A. Còn trong “A and B” And chỉ kết nối A và B nhưng không nhấn mạnh đối tượng nào. Ex: … Cấu trúc as well as dùng tương tự với not only…but also dùng để liệt kê. Cấu trúc as well as so sánh với and, những bài tập và ví dụ về cấu trúc as well as
 • Table of Contents:
As well as là gì ? Cấu trúc As well as trong tiếng Anh
As well as là gì ? Cấu trúc As well as trong tiếng Anh

Read More

Cấu trúc As well as và cách dùng chi tiết trong tiếng Anh – Step Up English

 • Article author: stepup.edu.vn
 • Reviews from users: 33573 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Cấu trúc As well as và cách dùng chi tiết trong tiếng Anh – Step Up English Bạn đã nắm được cách dùng cấu trúc as well as trong tiếng Anh hay chưa? Hãy cùng Step Up tìm hiểu tất tần tần về cấu trúc này trong tiếng Anh nhé. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Cấu trúc As well as và cách dùng chi tiết trong tiếng Anh – Step Up English Bạn đã nắm được cách dùng cấu trúc as well as trong tiếng Anh hay chưa? Hãy cùng Step Up tìm hiểu tất tần tần về cấu trúc này trong tiếng Anh nhé. Bạn đã nắm được cách dùng cấu trúc as well as trong tiếng Anh hay chưa? Hãy cùng Step Up tìm hiểu tất tần tần về cấu trúc này trong tiếng Anh nhé.
 • Table of Contents:

1 Cách dùng cấu trúc as well as trong tiếng Anh

2 Cấu trúc mở rộng của as well as trong tiếng Anh

3 Một số cấu trúc mở rộng của As … As trong tiếng Anh

4 Bài tập về As well as

Cấu trúc As well as và cách dùng chi tiết trong tiếng Anh - Step Up English
Cấu trúc As well as và cách dùng chi tiết trong tiếng Anh – Step Up English

Read More

Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh

 • Article author: www.studytienganh.vn
 • Reviews from users: 16970 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh – Động từ đi kèm sau as well as, ta thường có dạng -ing. Ví dụ: She hurt her arm, as well as breaking her leg. (Chúng ta không dùng: … as well as broke her leg … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh – Động từ đi kèm sau as well as, ta thường có dạng -ing. Ví dụ: She hurt her arm, as well as breaking her leg. (Chúng ta không dùng: … as well as broke her leg … Website học Tiếng Anh online trực tuyến số 1 tại Việt Nam. Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi Tiếng Anh có đáp án.Truy cập ngay chỉ với 99k/ 1 năm, Học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu
 • Table of Contents:
See also  Top 17 엄마 가 임신 하는 꿈 Top 71 Best Answers
Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh
Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh

Read More

7 9 Kiến Thức Liên Quan Cách Dùng AS WELL AS Có Thể Bạn Chưa Biết mới nhất 2023

 • Article author: sgkphattriennangluc.vn
 • Reviews from users: 4228 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 7 9 Kiến Thức Liên Quan Cách Dùng AS WELL AS Có Thể Bạn Chưa Biết mới nhất 2023 A, AS WELL AS B nhấn mạnh … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 7 9 Kiến Thức Liên Quan Cách Dùng AS WELL AS Có Thể Bạn Chưa Biết mới nhất 2023 A, AS WELL AS B nhấn mạnh … AS WELL AS là cụm từ hay, có rất nhiều kiến thức cần biết, chứ không đơn giản như từ And. Dù có thể hiểu là đồng nghĩa nhau trong nhiều trường hợp nhưng AND
 • Table of Contents:

1 As well as có nghĩa là “cũng như là” còn And có nghĩa là “và”

2 A as well as B bắt buộc phải có dấu phẩy còn A and B không cần dấu phẩy

3 A as well as B thể hiện sự ngang bằng giữa A và B nhưng nhấn mạnh A còn And chỉ kết nối A và B không nhấn mạnh đối tượng nào

4 A as well as B thì phải chia ngữ pháp theo duy nhất 1 chủ ngữ là A nên A là số ít thì động từ chia số ít Nhưng khi A and B là hai đối tượng gộp thì luôn luôn chia động từ số nhiều

5 Sau AS WELL AS thì động từ phải thêm ING

6 A AS WELL AS B nhấn mạnh A còn NOT ONLY A BUT ALSO B nhấn mạnh B

7 Sau AND có thể là S + V (and S V) nhưng sau AS WELL AS không thể là  S V nếu AS WELL AS có nghĩa là “cũng như là”

8 AS WELL AS còn có nghĩa khác đó là “cũng giỏi như” lúc này AS WELL AS là cấu trúc so sánh bằng AS …AS và nếu cần có thể dùng S + V sau AS WELL AS

9 AS WELL dùng ở cuối câu có nghĩa là “ngoài ra” “thêm vào đó” hoặc “nữa đấy” Lưu ý là không được dùng dấu phẩy trước AS WELL

Biểu cảm về cây hoa mai trong ngày tết cổ truyền dân tộc

Top 7 nữ idol Hàn “lột xác” mà không cần phẫu thuật thẩm mỹ

Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc chứng kiến về lòng dũng cảm

7 Một cano đi xuôi dòng nước từ A đến B hết 1h30p còn nếu đi ngược dòng từ B về A hết 3h Biết vận tốc của nước so với bờ sông là 5ms Tính vận tốc của mới nhất

7 Du học Úc 2022 – Bang Tây Úc cung cấp gói hỗ trợ 412 triệu AUD dành cho du học sinh mới nhất

7 Top 4 nhà hàng thịt bò Kobe ở Hà Nội ngon chuẩn vị Nhật mới nhất

7 9 Kiến Thức Liên Quan Cách Dùng AS WELL AS Có Thể Bạn Chưa Biết mới nhất 2023
7 9 Kiến Thức Liên Quan Cách Dùng AS WELL AS Có Thể Bạn Chưa Biết mới nhất 2023

Read More

Sau As Well As Là Gì ? Cách Dùng As Well As Trong Tiếng Anh Cách Dùng As Well As Trong Tiếng Anh

 • Article author: r-star.vn
 • Reviews from users: 27240 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Sau As Well As Là Gì ? Cách Dùng As Well As Trong Tiếng Anh Cách Dùng As Well As Trong Tiếng Anh A, as well as B thể hiện sự ngang bởi giữa A và B nhưng nhấn mạnh A, còn & chỉ liên kết A và B không dìm mạnh đối tượng người sử dụng nào. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Sau As Well As Là Gì ? Cách Dùng As Well As Trong Tiếng Anh Cách Dùng As Well As Trong Tiếng Anh A, as well as B thể hiện sự ngang bởi giữa A và B nhưng nhấn mạnh A, còn & chỉ liên kết A và B không dìm mạnh đối tượng người sử dụng nào. AS WELL AS là cụm từ và có rất nhiều nghĩa khác nhau bạn cần biết, chứ không đơn giản như từ “and”, Dù có thể hiểu là đồng nghĩa nhau trong nhiều trường hợp nhưng AND và AS WELL AS không thể tùy tiện thay thế nhau được
 • Table of Contents:

Follow Us

Có gì mới

Trending

Sau As Well As Là Gì ? Cách Dùng As Well As Trong Tiếng Anh Cách Dùng As Well As Trong Tiếng Anh
Sau As Well As Là Gì ? Cách Dùng As Well As Trong Tiếng Anh Cách Dùng As Well As Trong Tiếng Anh

Read More

Cách dùng as well as – Tiếng Anh dễ lắm

 • Article author: www.tienganhdelam.com
 • Reviews from users: 38483 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  Cách dùng as well as – Tiếng Anh dễ lắm
  A as well as B tương đương với not only B but also A, tức là A và B đổi ngược cho nhau trong hai cấu trúc. Điều này trong khi not only … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  Cách dùng as well as – Tiếng Anh dễ lắm
  A as well as B tương đương với not only B but also A, tức là A và B đổi ngược cho nhau trong hai cấu trúc. Điều này trong khi not only … YOUR KEYWORDS HERE
 • Table of Contents:

Header Ads

Related Posts

Post a Comment

Xem nhiều nhất

Facebook

Danh mục

Bài ngẫu nhiên

Bài đăng mới nhất

Bài xem nhiều


Cách dùng as well as - Tiếng Anh dễ lắm
Cách dùng as well as – Tiếng Anh dễ lắm

Read More


See more articles in the same category here: Toplist.aseanseafoodexpo.com/blog.

9 Kiến Thức Liên Quan Cách Dùng AS WELL AS Có Thể Bạn Chưa Biết

Cách Dùng AS WELL AS Và AS WELL

AS WELL AS là cụm từ hay, có rất nhiều kiến thức cần biết, chứ không đơn giản như từ And. Dù có thể hiểu là đồng nghĩa nhau trong nhiều trường hợp nhưng AND và AS WELL AS không thể tùy tiện thay thế nhau được.

As well as được dùng rất thường xuyên, nhưng bị rất nhiều nơi dạy sai khiến học trò hiểu sai, dùng sai, nhiều bạn còn mập mờ về cách dùng của AS WELL AS. Bài này tổng hợp lại một số cách dùng của As well as cũng như là những kiến thức liên quan AS WELL AS, đặc biệt là cụm từ AS WELL dùng cuối câu và AS WELL AS so sánh với NOT ONLY…BUT ASLO như thế nào.

1. As well as có nghĩa là “cũng như là”, còn And có nghĩa là “và”.

Thí dụ:

For red-meat lovers, there’s sausage and peppers, as well as steaks (Đối với những người thích ăn thịt thì có xúc xích với tiêu cũng như là thịt bò bít tết.)

2. A, as well as B bắt buộc phải có dấu phẩy còn A and B không cần dấu phẩy.

3. A, as well as B thể hiện sự ngang bằng giữa A và B nhưng nhấn mạnh A, còn And chỉ kết nối A và B không nhấn mạnh đối tượng nào.

Thí dụ:

Mandarin is spoken in China, as well as in Chinese communities worldwide (Tiếng Phổ Thông được nói (chính) ở Trung Quốc, cũng như ở các cộng đồng người Hoa toàn thế giới.)

4. A, as well as B thì phải chia ngữ pháp theo duy nhất 1 chủ ngữ là A, nên A là số ít thì động từ chia số ít. Nhưng khi A and B là hai đối tượng gộp thì luôn luôn chia động từ số nhiều.

Thí dụ:

John, as well as Mary, wants to drop the course (nhưng John and Marry want to drop the course mới đúng)

5. Sau AS WELL AS thì động từ phải thêm ING:

Thí dụ:

He broke the window, as well as destroying the wall (Nó làm bể cửa sổ, với lại làm hư tường.)

6. A, AS WELL AS B nhấn mạnh A còn NOT ONLY A BUT ALSO B nhấn mạnh B.

Thí dụ:

He is rich, as well as handsome. (Nó không chỉ đẹp trai mà còn rất là giàu)

(Nó không chỉ đẹp trai mà còn rất là giàu) khác với: He is not only rich but also handsome (Nó không chỉ giàu mà còn rất ư là đẹp trai.)

7. Sau AND có thể là S + V (and S V), nhưng sau AS WELL AS không thể là S V nếu AS WELL AS có nghĩa là “cũng như là”.

Thí dụ:

He teaches English, and he also writes books (Anh ấy dạy tiếng Anh, và anh ấy còn viết sách.)

(Anh ấy dạy tiếng Anh, và anh ấy còn viết sách.) nhưng khi dùng AS WELL AS thì phải viết: He teaches English, as well as writing books (ko được nói as well as he writes books ở ý này.)

8. AS WELL AS còn có nghĩa khác, đó là “cũng giỏi như”, lúc này AS WELL AS là cấu trúc so sánh bằng AS …AS và nếu cần có thể dùng S + V sau AS WELL AS.

Thí dụ:

She speaks English as well as her father (Cô ấy nói tiếng Anh cũng giỏi như cha cô ấy.)

(Cô ấy nói tiếng Anh cũng giỏi như cha cô ấy.) Donald Trump does not negotiate as well as he claims (Donald Trump không thương lượng giỏi như ông ấy tuyên bố.)

9. AS WELL dùng ở cuối câu, có nghĩa là “ngoài ra”, “thêm vào đó” hoặc “nữa đấy”. Lưu ý là không được dùng dấu phẩy trước AS WELL.

Thí dụ:

He has a car as well (Ngoài ra hắn còn có xe hơi.)

Trên đây là tổng hợp khá hoàn chỉnh về cách dùng AS WELL AS so sánh tương quan với NOT ONLY…BUT ALSO, với AND và về cách dùng AS WELL cuối câu. Nếu bạn nào còn nghĩ có cách dùng khác hoặc có thắc mắc nào về AS WELL AS hãy nhanh tay comment bên dưới nhé.

CÁCH DÙNG “AS WELL AS” VÀ “AS WELL” TRONG TIẾNG ANH

AS WELL AS là cụm từ và có rất nhiều nghĩa khác nhau bạn cần biết, chứ không đơn giản như từ “and”. Dù có thể hiểu là đồng nghĩa nhau trong nhiều trường hợp nhưng AND và AS WELL AS không thể tùy tiện thay thế nhau được. AS WELL AS được dùng rất thường xuyên, nếu bạn không nắm rõ cách dùng trong các tình huống thì khiến bạn hiểu sai, dùng sai và nhiều bạn còn mập mờ về cách dùng của chúng.

Hôm nay Touchsky English sẽ tổng hợp lại một số cách dùng của as well as cũng như là những kiến thức liên quan as well as, đặc biệt là cụm từ as well dùng cuối câu và as well as so sánh với NOT ONLY…BUT ASLO như thế nào.

1. As well as có nghĩa là “cũng như là”, còn And có nghĩa là “và”.

Example:

For red-meat lovers, there’s sausage and peppers, as well as steaks (Đối với những người thích ăn thịt thì có xúc xích với tiêu cũng như là thịt bò bít tết.)

2. A, as well as B bắt buộc phải có dấu “phẩy” còn A and B không cần dấu “phẩy”.

3. A, as well as B thể hiện sự ngang bằng giữa A và B nhưng nhấn mạnh A, còn And chỉ kết nối A và B không nhấn mạnh đối tượng nào.

Example:

Mandarin is spoken in China, as well as in Chinese communities worldwide (Tiếng Phổ Thông được nói (chính) ở Trung Quốc, cũng như ở các cộng đồng người Hoa toàn thế giới.)

4. A, as well as B thì phải chia ngữ pháp theo duy nhất 1 chủ ngữ là A, nên A là số ít thì động từ chia số ít. Nhưng khi A and B là hai đối tượng gộp thì luôn luôn chia động từ số nhiều.

Example:

John, as well as Mary, wants to drop the course (nhưng John and Marry want to drop the course mới đúng)

5. Sau as well as thì động từ phải thêm _ing:

Example:

He broke the window, as well as destroying the wall (Nó làm bể cửa sổ, với lại làm hư tường.)

7. A, as well as B nhấn mạnh A, còn not only but also B nhấn mạnh B.

Example:

He is rich, as well as handsome. (Nó không chỉ đẹp trai mà còn rất là giàu)

khác với: He is not only rich but also handsome (Nó không chỉ giàu mà còn rất ư là đẹp trai.)

8. Sau and có thể là S + V (and S V), nhưng sau as well as không thể là S V nếu as well as có nghĩa là “cũng như là”.

Example:

He teaches English, and he also writes books (Anh ấy dạy tiếng Anh, và anh ấy còn viết sách.)

nhưng khi dùng as well as thì phải viết:

He teaches English, as well as writing books (ko được nói as well as he writes books ở ý này.)

9. as well as còn có nghĩa khác, đó là “cũng giỏi như”, lúc này as well as là cấu trúc so sánh bằng as …as và nếu cần có thể dùng S + V sau as well as.

Example:

She speaks English as well as her father (Cô ấy nói tiếng Anh cũng giỏi như cha cô ấy.)

Donald Trump does not negotiate as well as he claims (Donald Trump không thương lượng giỏi như ông ấy tuyên bố.)

10. as well dùng ở cuối câu, có nghĩa là “ngoài ra”, “thêm vào đó” hoặc “nữa đấy”. Lưu ý là không được dùng dấu phẩy trước as well.

Example:

He has a car as well (Ngoài ra hắn còn có xe hơi.)

Trên đây là tổng hợp khá hoàn chỉnh về cách dùng AS WELL AS so sánh tương quan với NOT ONLY…BUT ALSO, với AND và về cách dùng AS WELL cuối câu. Nếu bạn nào còn nhầm lẫn khi sử dụng thì hãy tham khảo thêm các ví dụ dưới đây để hiểu rõ thêm nhé:

Ví dụ 1:

Trees give us fruits. They also give us shade.

Bạn có thể kết hợp chúng thành 1 câu như sau:

Trees give us fruits as well as shade.

Ví dụ 2:

She owns a car. She owns a motorbike.

>>> She owns a car as well as a motorbike.

Bạn hãy thực hành như các ví dụ trên và thử chuyển đổi các câu sau đây dùng as well as nhé. Sau khi bạn hoàn thành bài tập hãy kéo xuống bên dưới để xem đáp án nhé.

She is greedy. She is dishonest. He is well-educated. His sister is well-educated. Peter is innocent. His friend is also innocent. Animals need food to survive. Plants need food to survive. The cow gives us milk. The goat gives us milk. Elephants are found in India. They are also found in Africa. The chairman attended the meeting. The secretary attended the meeting.

Đáp Án:

She is greedy as well asdishonest. He as well ashis sister is well-educated. Peter as well ashis friend is innocent. Animalsas well asplants need food to survive. The cow as well asthe goat gives us milk. Elephants are found in India as well asin Africa. The chairman as well asthe secretary attended the meeting.

———————————————————————

Học tiếng Anh Online 1 thầy 1 trò sẽ giúp bạn:

As well as là gì ? Cấu trúc As well as trong tiếng Anh

As well as là gì ? Cấu trúc As well as trong tiếng Anh

As well as là gì ? Cấu trúc As well as trong tiếng Anh

As well as là một trong những cấu trúc được sử dụng phổ biến trong các đoạn văn. Đặc biệt cũng thường xuất hiện trong các đề thi. Cấu trúc này khá đơn giản và dễ nhớ. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách sử dụng đúng trong các ngữ cảnh khác nhau. Mời bạn xem qua bài viết dưới đây để việc học tiếng Anh của mình thêm hiệu quả hơn nhé!

Cấu trúc as well as dùng tương tự với not only…but also dùng để liệt kê

As well as và not only…but also là hai cấu trúc có nghĩa tương đương nhau (chẳng những…mà còn). Cấu trúc gồm hai mệnh đề chính và phụ. Mệnh đề phụ nhằm bổ sung ý nghĩa cho mệnh đề chính. Làm nổi bật sự vật, chủ từ được nói đến trong câu, mang tính chất tăng dần.

Động từ theo sau as well as luôn được chia ở dạng V-ing. Trong trường hợp, động từ ở mệnh đề chính (động từ đứng trước as well as) ở dạng nguyên mẫu. Động từ ở mệnh đề phụ (sau as well as) được chia ở dạng V0 (Động từ nguyên mẫu không to).

Ví dụ dưới đây sẽ làm cho bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng cấu trúc này:

Anna is pretty as well as clever.

Anna is not beatiful but also clever.

Anna không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh nữa.

As well as có nghĩa là gì ?

Mệnh đề đứng trước as well as đưa ra thông tin về chủ từ, sự vật đã được người đọc biết. Thông tin nằm sau as well as cung cấp thêm thông tin mới về chủ từ, sự vật.

After being dropped, my father hurts his arm, as well as breaking his leg.

– Sau khi bị té xe, bố tôi chẳng những bị đau ở cánh tay, mà cả chân ông ấy cũng bị gãy.

– Trong trường hợp này, hurt ở mệnh đề chính không phải ở dạng nguyên mẫu nên break được chia ở dạng V-ing.

Everyday, my sister have to work at the office as well as do housework.

– Mỗi ngày, chị tôi không chỉ làm việc ở văn phòng mà còn phải làm việc nhà.

– Trong trường hợp này, động từ work ở dạng to-V, nên động từ do sau as well as không thể chia ở dạng V-ing.

Note: S1, as well as S2 nhấn mạnh S1, còn not only A but also B nhấn mạnh B.

Example: He is rich, as well as handsome – Hắn không chỉ đẹp mà còn rất giàu nữa.

Cấu trúc as well as so sánh với and

Ngoài nghĩa “không chỉ … mà còn” , as well as còn mang nghĩa “cũng như là”, còn And mang nghĩa là “và”.

Example: For red-meat lovers, there’s sausage and peppers, as well as steaks.

– Với những người thích ăn thịt có màu đỏ, ở đây có xúc xích kèm tiêu, cũng như món thịt bò bít tết.

Sau AND có thể là một mệnh đề (Clause) S + V (and S V). Nhưng sau AS WELL AS không thể là S V nếu AS WELL AS được dùng với nghĩa “cũng như là”.

Ex: He teaches English and writes books.

+ Anh ấy dạy tiếng Anh và viết sách.

+ He teaches English, as well as writing books.

=> Không được dùng He teaches English as well as he writes books.

Cấu trúc “A, as well as B”, bắt buộc có dấu phẩy. Còn cấu trúc “and” không bắt buộc có dấu phẩy.

Ex: They can come, as well as Nam.

+ Cũng như Nam, họ có thể đến.

Ex: Nam and Trang can come.

+ Nam và Trang có thể đến.

Nghĩa của As well as là gì ?

=> “A, as well as B” thể hiện sự ngang bằng giữa A và B nhưng nhấn mạnh A. Còn trong “A and B” And chỉ kết nối A và B nhưng không nhấn mạnh đối tượng nào.

Ex: English is spoken primarily in western countries, as well as the second language of countries around the world.

+ Tiếng Anh được nói chính ở các nước Phương Tây. Cũng như là ngôn ngữ thứ 2 của các nước trên thế giới.

Ex:. Mandarin and English are taught in the curriculum of each country.

+ Tiếng phổ thông và tiếng anh được giảng dạy trong chương trình học ở mỗi quốc gia.

=> “A, as well as B”, ngữ pháp (Động từ – Verb) được chia theo duy nhất một chủ từ ở mệnh đề chính A. Khi A là chủ từ số ít, động từ chia ở dạng số ít. Nhưng khi chủ từ là “A and B” thì động từ luôn luôn được chia ở dạng số nhiều.

Ex: Anna, as well as Mary, wants to pass the course.

+ Anna and Marry want to pass the course.

=> Cấu trúc As well As mang nghĩa “cũng giỏi như”, trở thành dạng cấu trúc so sánh bằng “as…as”. Trường hợp này có thể dùng S+V sau as well as, trước không dùng dấu phẩy.

Ex: John speaks English as well as his father.

+ John nói tiếng Anh cũng giỏi như cha của anh ấy.

Ex: Mr.Smith does not negotiate as well as he claims

+ Mr. Smith không thương lượng giỏi như ông ấy tuyên bố.

As well dùng ở cuối câu

Trường hợp này, as well mang các nghĩa như : ngoài ra, thêm vào đó, nữa đấy. Lưu ý là không được dùng dấu phẩy trước as well.

Ex: His father has a new villa as well.

+ Ngoài ra, bố hắn còn có 1 căn biệt thự mới.

As well as dùng để nối 2 chủ ngữ trong câu

Trong câu có 2 chủ ngữ, động từ trong câu sẽ được chia ở dạng số ít hay số nhiều phụ thuộc vào chủ từ thứ nhất trong câu.

Ex: John, as well as we, was delighted to hear the news.

+ John, cũng như chúng tôi, đều rất vui mừng khi nghe tin này.

Cấu trúc này không được dùng phổ biến và không hay về mặt câu chữ. Vì vậy chúng ta có thể dùng cấu trúc như sau :

Ex: We was delighted to hear the news as well as John.

+ Chúng tôi cũng như John rất vui mừng khi nghe tin này.

Bài viết đã tổng hợp xong các cấu trúc và cách dùng as well as trong các ngữ cảnh khác nhau. Mong rằng qua bài viết này, bạn có thể nắm rõ ý nghĩa của cấu trúc này. Cũng như vận dụng đúng trong các bài kiểm tra hay các đoạn văn cần dùng. Tăng thêm vốn kiến thức về mặt ngữ pháp trong tiếng Anh.

So you have finished reading the a as well as b topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: as well as + gì, As well as, Cấu trúc as well as, Cấu trúc as well as đầu câu, as well as + verb gì, So well as, Cách dùng as well cuối câu, So well as là gì

See also  Top 50 Lg 이노텍 생산직 후기 Top Answer Update

Leave a Comment