Top 14 기 마련 이다 Grammar The 88 Correct Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 기 마련 이다 grammar on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the Toplist.aseanseafoodexpo.com team, along with other related topics such as: 기 마련 이다 grammar 는 법이다 grammar, 기 나름이다 grammar, 다 보니까 grammar, 는 법이다 vs 기 마련이다, 마련이다 뜻, V 다 보니까, 게 마련이다, 기게 마련 이다 Grammar


TOPIK 2 -기 마련이다
TOPIK 2 -기 마련이다


[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ+ 기 마련이다 “chắc chắn là…, đương nhiên/tất nhiên/dĩ nhiên là…” – Hàn Quốc Lý Thú

 • Article author: hanquoclythu.blogspot.com
 • Reviews from users: 36466 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [Ngữ pháp] Động từ/Tính từ+ 기 마련이다 “chắc chắn là…, đương nhiên/tất nhiên/dĩ nhiên là…” – Hàn Quốc Lý Thú 시간이 지나면 사회도 변하고 사람도 변하기 마련이다. Khi thời gian trôi đi thì đương nhiên xã hội cũng biến đổi và con người cũng thay đổi. 습도 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [Ngữ pháp] Động từ/Tính từ+ 기 마련이다 “chắc chắn là…, đương nhiên/tất nhiên/dĩ nhiên là…” – Hàn Quốc Lý Thú 시간이 지나면 사회도 변하고 사람도 변하기 마련이다. Khi thời gian trôi đi thì đương nhiên xã hội cũng biến đổi và con người cũng thay đổi. 습도 … 기 마련이다, V/A기 마련이다, 게 마련이다기 마련이다, V/A기 마련이다, 게 마련이다[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ+ 기 마련이다 “chắc chắn là…, đương nhiên/tất nhiên/dĩ nhiên là…”, Hàn Quốc Lý Thú: [Ngữ pháp] Động từ/Tính từ+ 기 마련이다 “chắc chắn là…, đương nhiên/tất nhiên/dĩ nhiên là…”, Hàn Quốc Lý Thú
 • Table of Contents:

July 17 2017

Tìm Kiếm Trên Blog

Nhãn

Bài đăng phổ biến

Bài đăng mới nhất

DMCA Protected

Bài đăng nổi bật

Thống kê

Chuyên mục tích cực

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ+ 기 마련이다
[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ+ 기 마련이다 “chắc chắn là…, đương nhiên/tất nhiên/dĩ nhiên là…” – Hàn Quốc Lý Thú

Read More

Đọc hiểu nhanh cấu trúc 기 마련이다

 • Article author: blogkimchi.com
 • Reviews from users: 37108 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Đọc hiểu nhanh cấu trúc 기 마련이다 문법 – Học cấu trúc ngữ pháp -기 마련이다. Cấu trúc thể hiện việc nào đó xảy ra hoặc trở thành trạng thái nào đó là đương nhiên. 어떤 일이 일어나거나 어떤 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Đọc hiểu nhanh cấu trúc 기 마련이다 문법 – Học cấu trúc ngữ pháp -기 마련이다. Cấu trúc thể hiện việc nào đó xảy ra hoặc trở thành trạng thái nào đó là đương nhiên. 어떤 일이 일어나거나 어떤 … 문법 – Học cấu trúc ngữ pháp -기 마련이다. Cấu trúc thể hiện việc nào đó xảy ra hoặc trở thành trạng thái nào đó là đương nhiên. 어떤 일이 일어나거나 어떤 상태가 되는 것이 당연함을
 • Table of Contents:

Làm đề thi TOPIK II 쓰기 Câu 53 (Chủ đề 직업 선택의 기준)

Làm đề thi TOPIK II 쓰기 Câu 53 (결혼 문화)

Làm đề thi TOPIK II 쓰기 Câu 53 (저출산)

Làm đề thi TOPIK II 쓰기 Câu 53 (스마트폰 이용)

[Tài liệu] File sách luyện Viết TOPIK II – 쓰기

2 Tài liệu học từ vựng trung cấp tổng hợp từ đề thi Topik cũ

[Note] Một số link luyện nghe tiếng Hàn(Link mp3 không phải youtube)

Danh sách các tài liệu chọn lọc cho ôn Topik II

Bài tập 쓰기 TOPIK II Câu 51 – 52 (현대 사회의 문제)

Bài tập 쓰기 TOPIK II Câu 51 – 52 (광고)

Bài tập 쓰기 TOPIK II Câu 51 – 52 (건강)

Bài tập 쓰기 TOPIK II Câu 51 – 52 (자기소개)

See also  Top 14 에어 맥스 98 짐 레드 All Answers
Đọc hiểu nhanh cấu trúc 기 마련이다
Đọc hiểu nhanh cấu trúc 기 마련이다

Read More

A/V-기 마련이다 Korean grammar

 • Article author: studying-korean.tistory.com
 • Reviews from users: 5590 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about A/V-기 마련이다 Korean grammar A/V-기 마련이다 어떤 일이 일어나거나 어떤 상태가 되는 것이 당연함을 나타내는 표현이다. An expression used to indicate that it is natural for … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for A/V-기 마련이다 Korean grammar A/V-기 마련이다 어떤 일이 일어나거나 어떤 상태가 되는 것이 당연함을 나타내는 표현이다. An expression used to indicate that it is natural for … A/V-기 마련이다 어떤 일이 일어나거나 어떤 상태가 되는 것이 당연함을 나타내는 표현이다. An expression used to indicate that it is natural for something to occur or become a certain state. (출처: 한..
 • Table of Contents:

고정 헤더 영역

메뉴 레이어

검색 레이어

상세 컨텐츠

추가 정보

페이징

티스토리툴바

A/V-기 마련이다 Korean grammar
A/V-기 마련이다 Korean grammar

Read More

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 게 마련이다 “chắc chắn là…, đương nhiên là…” –

 • Article author: hanquoclythu.com
 • Reviews from users: 8898 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 게 마련이다 “chắc chắn là…, đương nhiên là…” – 살다 보면 힘들 일이 생기기 마련이다. =살다 보면 힘들 일이 생기게 마련이다. Nếu còn sống thì dĩ nhiên còn nảy sinh những việc khó khăn. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 게 마련이다 “chắc chắn là…, đương nhiên là…” – 살다 보면 힘들 일이 생기기 마련이다. =살다 보면 힘들 일이 생기게 마련이다. Nếu còn sống thì dĩ nhiên còn nảy sinh những việc khó khăn.
 • Table of Contents:
[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 게 마련이다
[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 게 마련이다 “chắc chắn là…, đương nhiên là…” –

Read More

[Korean grammar] -기 마련이다 Expressing Inevitability – Say Hi Korean

 • Article author: sayhikorean.blogspot.com
 • Reviews from users: 4730 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [Korean grammar] -기 마련이다 Expressing Inevitability – Say Hi Korean 기 마련이다 Expressing Inevitability, -지 않기 마련이다, -게 마련이다. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [Korean grammar] -기 마련이다 Expressing Inevitability – Say Hi Korean 기 마련이다 Expressing Inevitability, -지 않기 마련이다, -게 마련이다. -기 마련이다 Expressing Inevitability, -지 않기 마련이다, -게 마련이다-기 마련이다 Expressing Inevitability, -지 않기 마련이다, -게 마련이다[Korean grammar] -기 마련이다 Expressing Inevitability, Say Hi Korean: [Korean grammar] -기 마련이다 Expressing Inevitability, Say Hi Korean
 • Table of Contents:

search bar

Social Network

Popular post

Label

Recent Posts

DMCA Protected

Label

Popular post

[Korean grammar] -기 마련이다 Expressing Inevitability - Say Hi Korean
[Korean grammar] -기 마련이다 Expressing Inevitability – Say Hi Korean

Read More

-기/게 + 마련이다 It’s expected that… / That’s the way it is / It’s always like that | Learn Korean Online at Learnkoreanabc.com

 • Article author: 123learnkorean.wordpress.com
 • Reviews from users: 28592 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about -기/게 + 마련이다 It’s expected that… / That’s the way it is / It’s always like that | Learn Korean Online at Learnkoreanabc.com When you want to say that something is expected or bound to be a certain way, or that something is most natural to be a certain way, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for -기/게 + 마련이다 It’s expected that… / That’s the way it is / It’s always like that | Learn Korean Online at Learnkoreanabc.com When you want to say that something is expected or bound to be a certain way, or that something is most natural to be a certain way, … When you want to say that something is expected or bound to be a certain way, or that something is most natural to be a certain way, you can use this expression. Among many expressions that mean the same thing, this expression is more commonly used in proverbs or sayings. We also more commonly use…
 • Table of Contents:

Just another WordPresscom site

-기게 + 마련이다 It’s expected that… That’s the way it is It’s always like that

Categories

-기/게 + 마련이다 It’s expected that… / That’s the way it is / It’s always like that | Learn Korean Online at Learnkoreanabc.com
-기/게 + 마련이다 It’s expected that… / That’s the way it is / It’s always like that | Learn Korean Online at Learnkoreanabc.com

Read More

Korean Grammar -~기 마련이다 and ~(으)ㄴ/는 탓에

 • Article author: www.kiipgrammar.com
 • Reviews from users: 24053 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Korean Grammar -~기 마련이다 and ~(으)ㄴ/는 탓에 ~기 마련이다 – 동사/형용사. This means, ‘Bound to’ or ‘Natural to’ and shows that something is expected to be a certain way. This is … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Korean Grammar -~기 마련이다 and ~(으)ㄴ/는 탓에 ~기 마련이다 – 동사/형용사. This means, ‘Bound to’ or ‘Natural to’ and shows that something is expected to be a certain way. This is … Simple Korean grammar for KIIP classes with practice exams, quizzes, and textbooks.KIIP Grammar, KIIP, Korean Grammar, Study Korean,~기 마련이다 , ~(으)ㄴ/는 탓에
 • Table of Contents:
See also  Top 6 삼성 카드 교체 발급 5848 Votes This Answer

X

~기 마련이다 – 동사형용사

~(으)ㄴ 탓에 – 동사형용사

Korean Grammar -~기 마련이다 and ~(으)ㄴ/는 탓에
Korean Grammar -~기 마련이다 and ~(으)ㄴ/는 탓에

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.aseanseafoodexpo.com/blog.

[UKR-059] -기 마련이다 & -게 마련이다 — Natural outcomes

Usage

i) Naturally bound to occur

노력하지 않으면 실패하기 마련이다.

노력하지 않으면 실패하게 마련이다.

You will fail if you don’t try.

Conjugation

Type Example Conjugation AV (vowel) 하다 하 기 말이다

하 게 말이다 AV (cons.) 듣다 듣 기 말이다

듣 게 말이다 DV (vowel) 빠르다 빠르 기 말이다

빠르 게 말이다 DV (cons.) 어둡다 어둡 기 말이다

어둡 게 말이다

Where:

AV = action verb / processive verb.

DV = descriptive verb / ‘adjective’.

Contents

Introduction

This ending is used to describe events which are naturally bound to occur. As a bound noun, 마련(이) is preceded by either nominaliser -기 or the adverbial ending -게 without any discernible difference.

Note that while 마련하다 means ‘prepare’ and ‘arrange’, the bound noun 마련(이) has reached different meanings associated with ‘being naturally destined to occur’.

i) Naturally bound to occur

This form is used to say something is naturally/inevitably ‘bound to occur’ or ‘expected to occur’.

노력하지 않으면 실패하 기 마련이다.

노력하지 않으면 실패하 게 마련이다.

You will fail if you don’t try.

Here, failure is the natural result of not trying.

마련(이다) is used to describe occurrences which come about from natural forces rather than human actions. These occurrences are expected to occur from common assumptions and common knowledge.

Since this form expresses the speaker’s belief, it has certain restrictions. Namely, it can only be used in declarative sentences (making statements) and cannot be used to express conjecture or necessity as these are logically incompatible with ‘events that are bound to occur naturally’. Moreover, this form cannot be used with future tense, and past tense is exceptionally rare.

거짓말은 언젠가 들키기 마련이다.

Lies are eventually discovered.

얼굴이 예쁘면 인기있기 마련이야.

You’ll naturally be popular with a pretty face.

노력하지 않으면 실패하기 마련이다.

You will fail if you don’t try.

물건이란 오래 쓰면 닳게 마련이에요.

Things inevitably wear out after long use.

운동을 매일하면 건강해지기 마련이에요.

You’re bound to get healthier if you exercise each day.

장마가 오면 빨래가 잘 안마르기 마련이다.

Laundry doesn’t dry well during the summer rains.

최선을 다하면 언젠가는 성공하기 마련이죠.

If you try your best, you will eventually succeed.

그렇게 돈을 쓰다보면 남아나지 않기 마련이지.

If you spend money like that, there won’t be any leftover.

건강하지 않으면 아무 것도 즐겁지 않기 마련이야.

Nothing is fun when you’re unhealthy.

대부분의 아이들이 학원을 다니는 것을 싫어하기 마련인데.

Most kids hate going to after school academies.

어휘라는 게 일정한 시간이 지나면 자연스럽게 잊혀지기 마련이다.

Vocabulary is naturally forgotten after a certain period of time.

Additional details

General

• Apart from the fact that -게 마련(이) historically appeared before -기 마련(이), scholars have not yet determined a difference between the two forms.

• Scholars are yet to determine the semantic path from 마련 meaning ‘prepare’ to 마련(이) meaning ‘bound to occur’. There is a suggestion that -게 마련(이) was used with the meaning ‘a precursor to an event’ and from this comes ‘bound to occur’.

Associated grammar

[Please ignore: placeholder for future update]

See also

[Please ignore: placeholder for future update]

Bibliography

Affiliate links help support uK.

— Ahn, J., & Sun, E. (2014). Korean Grammar in Use: Advanced. Paju-si: Darakwon.

— Ihm, H.B., Hong, K.P., & Chang, S.I. (2001). Korean Grammar for International Learners. Seoul: Yonsei University Press.

— Lee, K. A study on the process of grammaticalization in Korean nouns and modal meaning. (2012). Language & Literary Research, 40(3), 57–89.

— Yeon, J., & Brown, L. (2008). Korean: A Comprehensive Grammar. New York: Routledge.

User examples

Send in an example!

Đọc hiểu nhanh cấu trúc 기 마련이다

문법 – Học cấu trúc ngữ pháp -기 마련이다 . Cấu trúc thể hiện việc nào đó xảy ra hoặc trở thành trạng thái nào đó là đương nhiên. 어떤 일이 일어나거나 어떤 상태가 되는 것이 당연함을 나타내는 표현. [Chắc là.., đương nhiên.., Dĩ nhiên..].

Hướng dẫn sử dụng cấu trúc ngữ pháp 기 마련이다

Cấu trúc ngữ pháp 기 마련이다: Diễn đạt ý nghĩa một việc gì đó xảy ra có tính chất tự nhiên (theo cái vấn đề đang nói đến trước đó) gọi là hệ quả có tính liên quan hiển nhiên thì đúng hơn. 어떤 일이 일어나거나 어떤 상태가 되는 것이 당연함을 나타내는 표현.

Ví dụ:

1. 할 일이 많으면 마음이 급해지기 마련이지요.

Việc mà nhiều thì chắc chắn trong lòng thấy gấp gáp rồi.

2. 어떤 일도 시간이 지나면 기억에서 흐려지기 마련이다.

Việc gì rồi cũng bị phai nhoà theo thời gian.

3. 과식을 하면 배탈이 나기 마련이다.

Ăn nhiều quá thì chắc chắn sẽ bị đi ngoài.

4. 겨울이 아무리 추워도 시간이 지나면 봄이 오기 마련이다.

Mùa đông dù có lạnh thế nào thì thời gian trôi đi mùa xuân cũng tới.

5. 아무리 맛있는 음식도 가끔 먹어야 맛있지. 매일 먹으면 질리기 마련이야.

Nói gì thì nói món an ngon thì thi thoảng ăn thấy ngon, chứ ngày nào cũng ăn thì lại chán ngấy (질리다: chán ngấy).

6. 아무리 강심장을 가진 사람이라도 죽음 앞에서는 두려움을 느끼기 마련이다.

Dù người có trái tim mạnh mẽ đến đâu thì đứng trước cái chết cũng cảm thấy sợ hãi.

Bây giờ thì các bạn đã hiểu cách – hoàn cảnh dùng cấu trúc ngữ pháp 기 마련이다 chưa nhỉ? Để quen với ngữ pháp này bạn hãy luyện tập đặt câu thêm sử dụng đến nó nhé. Gợi ý thêm cho các bạn một số câu nếu có thời gian bạn hãy lấy nháp ra luyện tập dịch lại:

1. 거칠고 모가 난 돌도 오랜 세월이 지나면 곱게 다듬어지기 마련이다.

2. 보통 비싼 음식일수록 맛있기 마련인데 이 음식점의 메뉴는 값의 고하와 상관없이 모든 음식이 맛있다.

3. 대학생들은 고학년이 되면 진로에 대한 고민이 커지기 마련이다.

4. 어떤 문제든지 곰곰이 관조하며 들여다보면 해결책이 보이기 마련이다.

5. 평범한 사람도 극한 상황에서는 괴력이 솟구치기 마련이다.

6. 어떠한 법과 제도도 현실과는 괴리가 있기 마련이다.

7. 저렇게 교만에 빠지면 친구들을 잃기 마련이야.

❖ Bài hướng dẫn về cấu trúc ngữ pháp 기 마련이다 tạm dừng tại đây. Hi vọng bài viết này cung cấp cho bạn một số thông tin có ích. Blog không có nút Like mà chỉ có mục Voite để bạn đọc đánh giá chất lượng bài viết ( từ 1 đến 5 sao), theo bạn bài viết này được ở thang điểm mấy sao? Hãy cho Blog biết để chúng tôi cải thiện chất lượng các bài viết sau. Nếu bạn thấy áp lực học tập mời bạn vào xem Truyện tranh song ngữ Hàn Việt nhé.

3.8/5 – (5 đánh giá)

A/V-기 마련이다 Korean grammar

반응형

A/V-기 마련이다

어떤 일이 일어나거나 어떤 상태가 되는 것이 당연함을 나타내는 표현이다.

An expression used to indicate that it is natural for something to occur or become a certain state.

(출처: 한국어기초사전; https://krdict.korean.go.kr/)

누구나 처음에는 실수하기 마련이다 .

시간이 지나면 익숙해지기 마련이다 .

운동을 지나치게 하면 피곤하기 마련이다 .

한국어를 배우는 데는 시간이 걸리기 마련이다 .

아이스크림을 많이 먹으면 배탈이 나기 마련이다 .

공부를 열심히 하지 않으면 성적이 잘 나오지 않기 마련이다 .

문장 구조 분석

아이스크림을 많이 먹으면 배탈이 나기 마련이다 . 아이스크림을 많이 먹다. 그러면 배탈이 나기 마련이다. 아이스크림을 많이 먹으면 배탈이 나는 것은 당연하다 .

문법

A/V-기 마련이다

= A/V-게 마련이다

= A/V-는 게 당연하다

한국어를 배우는 데는 시간이 걸리기 마련이다 .

= 한국어를 배우는 데는 시간이 걸리게 마련이다 .

= 한국어를 배우는 데는 시간이 걸리는 게 당연하다 .

시간이 지나면 익숙해지기 마련이다 .

= 시간이 지나면 익숙해지게 마련이다 .

= 시간이 지나면 익숙해지는 게 당연하다 .

A/V-기 마련이다

관용 표현에 쓰이기도 한다.

It is also used for idiomatic expressions.

고인 물은 썩게 마련이다 .

욕심이 과하면 체하게 마련이다 .

인간은 모든 일에 익숙해지게 마련이다 .

뜻이 있는 곳에 길이 있게 마련이다 .

어휘

마련

당연히 그럴 것임을 나타내는 말.

A bound noun used to indicate that it is natural for something to happen.

아무리 날씨가 추워도 언젠가 봄은 오기 마련이다.

사람이란 환경이 변하면 따라서 적응하고 살아가기 마련이다.

가: 급한 일을 하다가 또 실수를 했어.

나: 서두르면 누구나 실수하기 마련이야.

(출처: 한국어기초사전; https://krdict.korean.go.kr/)

반응형

So you have finished reading the 기 마련 이다 grammar topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 는 법이다 grammar, 기 나름이다 grammar, 다 보니까 grammar, 는 법이다 vs 기 마련이다, 마련이다 뜻, V 다 보니까, 게 마련이다, 기게 마련 이다 Grammar

See also  Top 43 섬란 카구라 마우스 패드 175 Most Correct Answers

Leave a Comment