Top 45 귀멸 의 칼날 애니 다시 보기 All Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 귀멸 의 칼날 애니 다시 보기 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the Toplist.aseanseafoodexpo.com team, along with other related topics such as: 귀멸 의 칼날 애니 다시 보기 귀멸의 칼날 1화 다시보기 블로그, 귀멸의 칼날 1화 라프텔, 귀멸의 칼날 1기 자막, 귀멸의 칼날 1화 만화책, 귀멸의 칼날 12권


★귀멸의 칼날 무한열차 개봉기념★ 혈귀가 되어버린 여동생을 지켜야한다! [ 귀멸의 칼날 1기] 줄거리 몰아보기!
★귀멸의 칼날 무한열차 개봉기념★ 혈귀가 되어버린 여동생을 지켜야한다! [ 귀멸의 칼날 1기] 줄거리 몰아보기!


[종영] 귀멸의 칼날 1화 – 코티비씨-애니

 • Article author: a01.kotbc.com
 • Reviews from users: 30098 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [종영] 귀멸의 칼날 1화 – 코티비씨-애니 귀멸의 칼날 1화. 귀멸의 칼날 1화. 에피소드. 26. 귀멸의 칼날 26화(完). 2020-08-24. 25. 귀멸의 칼날 25화. 2020-08-24. 24. 귀멸의 칼날 24화. 2020-08-24. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [종영] 귀멸의 칼날 1화 – 코티비씨-애니 귀멸의 칼날 1화. 귀멸의 칼날 1화. 에피소드. 26. 귀멸의 칼날 26화(完). 2020-08-24. 25. 귀멸의 칼날 25화. 2020-08-24. 24. 귀멸의 칼날 24화. 2020-08-24. 귀멸의 칼날 1화
 • Table of Contents:
[종영] 귀멸의 칼날 1화 - 코티비씨-애니
[종영] 귀멸의 칼날 1화 – 코티비씨-애니

Read More

귀멸의 칼날 무한열차, 최신 애니 다시보기 사이트 Top 5

 • Article author: susurum.tistory.com
 • Reviews from users: 29650 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 귀멸의 칼날 무한열차, 최신 애니 다시보기 사이트 Top 5 귀멸의 칼날 무한열차, 최신 애니 다시보기 사이트 Top 5 · 1위.쿨애니에서 애니마트로 변경! · 2위. 애니365(ANI365) · 3위. 애니 24 · 4위. 모애니(Moeni). …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 귀멸의 칼날 무한열차, 최신 애니 다시보기 사이트 Top 5 귀멸의 칼날 무한열차, 최신 애니 다시보기 사이트 Top 5 · 1위.쿨애니에서 애니마트로 변경! · 2위. 애니365(ANI365) · 3위. 애니 24 · 4위. 모애니(Moeni). 오늘은 귀멸의 칼날 무한 열차 등 애니 다시보기 사이트 Top 5에 대해 알아보겠습니다. 1위.쿨애니에서 애니마트로 변경! ​홈페이지에 접 방영중 , 완결, 요일별, 검색 등의 카테고리를 이용하여 귀멸의 칼날 무..
 • Table of Contents:

태그

관련글

댓글0

티스토리툴바

귀멸의 칼날 무한열차, 최신 애니 다시보기 사이트 Top 5
귀멸의 칼날 무한열차, 최신 애니 다시보기 사이트 Top 5

Read More

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 : 네이버 블로그

 • Article author: blog.naver.com
 • Reviews from users: 35045 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 : 네이버 블로그 귀멸의 칼날 애니 무료보기▽▽. ​. 귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 인간은 살아있기 위해 무언가에 대한 열망을 간직해야 한다. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 : 네이버 블로그 귀멸의 칼날 애니 무료보기▽▽. ​. 귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 인간은 살아있기 위해 무언가에 대한 열망을 간직해야 한다.
 • Table of Contents:

블로그

악성코드가 포함되어 있는 파일입니다

작성자 이외의 방문자에게는 이용이 제한되었습니다

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 : 네이버 블로그
귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 : 네이버 블로그

Read More

일일툰, 무료웹툰

 • Article author: br.pinterest.com
 • Reviews from users: 17310 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 일일툰, 무료웹툰 30-abr-2020 – 웹툰,만화,코믹,무료,Free,Webtoon,Comic,Comix,Manga,ani,animation,애니,최신,최신화,무료만화,원펀맨,무료애니,무료웹툰. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 일일툰, 무료웹툰 30-abr-2020 – 웹툰,만화,코믹,무료,Free,Webtoon,Comic,Comix,Manga,ani,animation,애니,최신,최신화,무료만화,원펀맨,무료애니,무료웹툰. 30-abr-2020 – 웹툰,만화,코믹,무료,Free,Webtoon,Comic,Comix,Manga,ani,animation,애니,최신,최신화,무료만화,원펀맨,무료애니,무료웹툰
 • Table of Contents:
일일툰, 무료웹툰
일일툰, 무료웹툰

Read More

펜싱이의 블로그 | 귀멸의 칼날 1화

 • Article author: pensing.tistory.com
 • Reviews from users: 35189 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 펜싱이의 블로그 | 귀멸의 칼날 1화 귀멸의 칼날 1화. 애니메이션. 귀멸의 칼날 1화. 펜싱이 2020. 5. 5. 06:56. https://drive.google.com/file/d/11-xxicD93jjYU6CDIlOLF6fViFNuZRZE/view?usp=sharing. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 펜싱이의 블로그 | 귀멸의 칼날 1화 귀멸의 칼날 1화. 애니메이션. 귀멸의 칼날 1화. 펜싱이 2020. 5. 5. 06:56. https://drive.google.com/file/d/11-xxicD93jjYU6CDIlOLF6fViFNuZRZE/view?usp=sharing. https://drive.google.com/file/d/11-xxicD93jjYU6CDIlOLF6fViFNuZRZE/view?usp=sharing 1.mp4 drive.google.com
 • Table of Contents:
펜싱이의 블로그 | 귀멸의 칼날 1화
펜싱이의 블로그 | 귀멸의 칼날 1화

Read More

Attention Required! | Cloudflare

 • Article author: lifestudy.co.kr
 • Reviews from users: 31067 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Attention Required! | Cloudflare 간단한 애니 감상편과 리뷰를 적어보도록 하겠습니다 먼저 귀멸의 칼날 1화 무료보기 부터 진행하시고 오시면 딱 좋을것 같네요. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Attention Required! | Cloudflare 간단한 애니 감상편과 리뷰를 적어보도록 하겠습니다 먼저 귀멸의 칼날 1화 무료보기 부터 진행하시고 오시면 딱 좋을것 같네요.
 • Table of Contents:

You are unable to access lifestudycokr

Why have I been blocked

What can I do to resolve this

Attention Required! | Cloudflare
Attention Required! | Cloudflare

Read More

Thanh gươm diệt quỷ | Netflix

 • Article author: www.netflix.com
 • Reviews from users: 29969 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Thanh gươm diệt quỷ | Netflix 2019 | 19+ | 시즌 1개 | SF & 판타지 애니 … 그러나 한밤중 숲속의 사당에서 다시 위험한 냄새가 풍겨온다. … 이러다 시험을 보기도 전에 죽는 거 아냐? …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Thanh gươm diệt quỷ | Netflix 2019 | 19+ | 시즌 1개 | SF & 판타지 애니 … 그러나 한밤중 숲속의 사당에서 다시 위험한 냄새가 풍겨온다. … 이러다 시험을 보기도 전에 죽는 거 아냐? xem phim, phim trực tuyến, xem TV, TV trực tuyến, chương trình truyền hình trực tuyến, xem chương trình truyền hình, phim phát trực tuyến, TV phát trực tuyến, phát trực tuyến tức thì, xem trực tuyến, phim, xem phim Việt Nam, xem TV trực tuyến, không cần tải xuống, phim trọn bộGia đình bị thảm sát còn em gái trúng lời nguyền sau cuộc tấn công của ác quỷ, Tanjiro bước vào hành trình đầy hiểm nguy để đưa cô bé trở lại làm người và báo thù. Xem trailer và tìm hiểu thêm.
 • Table of Contents:
See also  Top 11 고양이 만져도 되는 부위 244 Most Correct Answers

Tập

Thanh gươm diệt quỷ

Tìm hiểu thêm

Nội dung tương tự

Sắp ra mắt

Thanh gươm diệt quỷ | Netflix
Thanh gươm diệt quỷ | Netflix

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.aseanseafoodexpo.com/blog.

귀멸의 칼날 무한열차, 최신 애니 다시보기 사이트 Top 5

반응형

오늘은

귀멸의 칼날 무한 열차 등

애니 다시보기 사이트 Top 5에 대해

알아보겠습니다.

1위.쿨애니에서 애니마트로 변경!

​홈페이지에 접

방영중 , 완결, 요일별, 검색 등의 카테고리를 이용하여

귀멸의 칼날 무한 열차 등 원하는 애니를 찾으실 수 있습니다.

​ 장점 : 애니 보유량이 타사이트에 비해 많으며, 재생 오류 발생 시 4개의 플레이어 사용이 가능합니다.

단점 : 홈페이지 접속이 간혹 막히는 경우와 이용 중 막히는 경우가 발생하여, 새로고침 혹은 다른 주소를 통하여야 함.

https://animart1.com/

2위. 애니365(ANI365)

​홈페이지에 접속하시면 연도, 요일. 장르, 올해, TOP 20의 카테고리로 애니를 분류해놓아 찾아보기 편리하였습니다.

귀멸의 칼날 무한 열차 등 원하는 애니를 찾으실 수 있습니다.

​장점 : 애니 재생 플레이어의 종류가 3가지였습니다.

단점 : 모바일 or PC에서 접속하여 애니를 플레이할 경우 팝업 광고의 압박이….

다행히 플레이어 부근엔 광고 배너가 없었습니다.

https://ani365.org/kr

3위. 애니 24

홈페이지에 접속하시면 방영중 , 완결, 극장판, 검색 등의 카테고리를 이용하여

원하는 애니를 찾으실 수 있습니다.

​장점 : 플레이어 오른쪽 하단에 재생 시간 이동 버튼이 있어, 편리합니다.

모바일에서 이용하실 때 타 사이트보다 광고 클릭, 팝업창 열리는 횟수가 적어서 좋았습니다.

단점 : 타 사이트에 비해 애니 보유 수량이 약간 적은 감이 있습니다.

https://ohli24.net/

4위. 모애니(Moeni)

홈페이지에 접속하시면 2016 ~ 2021년을 연도별 애니를 분류해놓아 찾아보기 조금 더 수월한 감이 있었습니다.

방영중 , 완결, 요일별, 검색 등의 카테고리를 이용하여

귀멸의 칼날 무한 열차 등 원하는 애니를 찾으실 수 있습니다.

​장점 : 애니 재생 플레이어에서 원하는 회차별 선택하는 기능이 유용하였습니다.

단점 : 모바일에서 접속하였을 경우 플레이어 부근의

반짝 반짝 빛나는 광고 배너가 불편하였습니다.

https://moeni.org/

5위. linkkf

개인적으로 자주 애용하는 사이트입니다.

​장점 : 적당한 애니 보유량과, 사이트 사용 시 급작스레 사이트가 막히는 경우가 없으며,

재생 플레이어 오류, 나오지 않는 애니가 적어서 자주 애용합니다.

앱 다운도 가능하니 이용해 보세요.

단점 : 애니 플레이어의 재생 버튼을 누르면 2~3개의 팝업 광고로 이동됩니다.

플레이어 하단의 재생시간 이동키가 왼쪽에 있어 오른손잡이인 저의 경우 이용이 불편하였습니다.

플레이어 화면 상단에 글 풍선 광고가 항시 떠있어 불편합니다.

https://linkkf.app/

위 5가지의 사이트 중

자신에게 맞는 사이트를 이용하시면 좋겠습니다.

순위는 주관적으로 매긴 것입니다.

반응형

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 인간은 살아있기 위해 무언가에 대한 열망을 간직해야 한다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 이것 또한 지나가리라.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 태양이 사라졌다고 생각하는 순간, 한 줄기의 빛이 내게 비춰졌다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 세상 모든 일은 여러분이 무엇을 생각하느냐에 따라 일어납니다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 당신이 젊은 시절 꿈꾸었던 것에 충실하라.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 우리에게는 존재하지 않는 것들을 꿈꿀 수 있는 사람들이 필요하다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 희망차게 여행하는 것이 목적지에 도착하는 것보다 좋다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 위대한 성취를 하려면 행동하는 것뿐만 아니라, 꿈꾸는 것도 반드시 필요하다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 불가능이 무엇인가는 말하기 어렵다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 어제의 꿈은 오늘의 희망이며 내일의 현실이기 때문이다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 많은 긍정적 사고를 가진 기업이 부정적 사고를 가진 기업을 인수해 부자가 됐다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 꿈을 기록하는 것이 나의 목표였던 적은 없다, 꿈을 실현하는 것이 나의 목표이다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 낙관주의는 성공으로 인도하는 믿음이다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 희망과 자신감이 없으면 아무것도 이루어질 수 없다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 지금이 제일 비참하다고 할 수 있는 동안은 아직 제일 비참한 게 아니다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 과거는 지식의 원천이며, 미래는 희망의 원천이다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 과거에 대한 사랑에는 미래에 대한 믿음이 담겨있다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 아마도 인간이 가장 원하는 일들이 가장 할만한 가치가 있는 일들일 것이다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 당신이 원하는 것이 당신이 그럴 것이라고 꿈꾸었던 것과 같지 않음을 알게 되면 상처받게 된다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 꿈은 영혼의 창이라고 하니, 그 창으로 안을 들여다보면 영혼의 본질을 볼 수 있을 것이다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 사람들은 존재하는 것들을 보며 “왜지?”라고 말한다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 나는 존재한 적이 없는 것들을 꿈꾸며 “왜 안돼?”라고 말한다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 나로 말할 것 같으면 긍정주의자인데, 다른 사람이 돼 봤자 별 쓸모가 없는 것 같기 때문이다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 희망은 어둠 속에서 시작된다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 일어나 옳은 일을 하려 할 때, 고집스런 희망이 시작된다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 새벽은 올 것이다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 기다리고 보고 일하라귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 포기하지 말라.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 신이 인간에게 미래를 밝혀주실 그날까지 인간의 모든 지혜는 오직 다음 두 마디 속에 있다는 것을 잊지 마십시오귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 기다려라! 그리고 희망을 가져라!

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 삶의 핵심은, 그것도 긍정주의자로 사는 삶의 핵심은 아직 최상의 미래가 도래하지 않았다고 믿을 정도로 순진해지는 것이다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 우리의 문제는 인간이 만든 문제이므로, 인간에 의해서 해결될 수 있습니다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 그리고 인간은 원하는 만큼 꿈을 펼칠 수 있습니다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 인간이 벗어나지 못할 운명의 굴레는 없습니다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 나는 나를 웃게 하는 사람들을 사랑한다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 솔직히 내가 가장 좋아하는 것은 웃는 것이다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 웃음은 수많은 질병들을 치료해준다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 웃음은 아마도 사람에게 가장 중요한 것일 것이다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 희망은 볼 수 없는 것을 보고, 만져질 수 없는 것을 느끼고, 불가능한 것을 이룬다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 내가 좋아하거나 존경하는 사람들의 공통분모는 찾을 수 없지만, 내가 사랑하는 사람들의 공통된 특징은 찾을 수 있다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 그들은 나를 웃게 만든다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 타인을 이렇게도 좋게 생각하는 이유는 자신의 미래가 두렵기 때문이다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 긍정적 사고의 기저에는 끔찍한 공포가 있다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 못 가진 것에 대한 욕망으로 가진 것을 망치지 말라귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 하지만 지금 가진 것이 한때는 바라기만 했던 것 중 하나였다는 것도 기억하라.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 아무것도 존재하지 않고, 세상이 모두 꿈속의 현실이라면 어떻겠는가? 아니면 세상에나, 저기 셋째 줄에 앉은 뚱뚱한 남자만 존재한다면 어떻겠는가?

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 나는 죽고 싶지 않다, 나의 재능을 최대한 충실하게 발휘하고, 내 안에 뿌려놓은 씨앗을 키워, 마지막 작은 가지까지 싹틔울 때까지는.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 내 마음 속 은은히 빛나는 모든 기쁨을 멈추라귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 오! 그렇다 해도 희망의 불빛은 밝혀두라..

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 세상의 중요한 업적 중 대부분은, 희망이 보이지 않는 상황에서도 끊임없이 도전한 사람들이 이룬 것이다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 모든 위대한 것들은 단순하며 많은 것이 한 단어로 표현될 수 있다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 그것은 자유, 정의, 명예, 의무, 자비, 희망이다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 내일은 인생에서 가장 중요한 것이다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 자정이 되면 내일은 매우 깨끗한 상태로 우리에게 다가온다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 매우 완벽한 모습으로 우리 곁으로 와 우리 손으로 들어온다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 내일은 우리가 어제에서 뭔가를 배웠기를 희망한다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 인생에서 성공하려거든 끈기를 죽마고우로, 경험을 현명한 조언자로, 신중을 형님으로, 희망을 수호신으로 삼으라.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 큰 희망이 큰 사람을 만든다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 자신이 될 수 있는 존재가 되길 희망하는 것이 삶의 목적이다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 우리들은 과거에의 집착보다 미래의 희망으로 살고 있다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 보잘것없는 재산보다 훌륭한 희망을 가지는 것이 훨씬 소망스럽다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 재산을 너무 욕심내지 말자귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 재산보다는 희망을 욕심내자귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 어떠한 일이 있어도 희망을 포기하지 말자.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 겨울이 오면 봄이 멀지 않으리.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 절망으로부터의 유일한 피난처는 세상에 자아를 포기하는 것이다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 절망이란 어리석은 사람의 결론이다.

귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 정녕 마지막인 것만 같은 순간에 새로운 희망이 움튼다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 삶이란 그런 것이다귀멸의 칼날 2기 1화~26화 무료 다시보기 태양이 어김없이 솟듯, 참고 견디면 보상은 반드시 있다.

Thanh gươm diệt quỷ

Gia đình bị thảm sát còn em gái trúng lời nguyền sau cuộc tấn công của ác quỷ, Tanjiro bước vào hành trình đầy hiểm nguy để đưa cô bé trở lại làm người và báo thù.

1. Tàn ác 24ph Về nhà sau khi xuống thị trấn bán than, Tanjiro phát hiện cả gia đình mình đã chết thảm. Người duy nhất sống sót là cô em gái Nezuko, nhưng cô bé giờ đã khác.

2. Sư phụ Sakonji Urokodaki 24ph Dẫn theo Nezuko, Tanjiro khởi hành lên núi. Trên đường đi, cậu ngửi thấy mùi máu tỏa ra từ trong một ngôi đền – nơi cậu bắt gặp cảnh tượng khủng khiếp.

3. Sabito và Makomo 24ph Dưới sự dìu dắt của thầy Sakonji, Tanjiro ra sức tập luyện để được gia nhập Sát Quỷ Hội. Nhưng trước tiên, cậu cần lọt vào Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng.

4. Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng 24ph Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng bắt đầu. Tanjiro và những người tập sự khác phải sống sót trong bảy ngày giữa bầy quỷ bị các kiếm sĩ của Sát Quỷ Hội bắt sống.

5. Thanh kiếm của riêng tôi 24ph Tanjiro là một trong bốn người sống sót ở Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng. Sau khi có được thanh kiếm mới, cậu nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong vai trò Thợ Săn Quỷ.

6. Kiếm sĩ đồng hành cùng ác quỷ 24ph Trong nhiệm vụ đầu tiên, Tanjiro tới một thị trấn phía tây bắc. Ở đó, cậu gặp anh Kazumi – người có người yêu đã biến mất không một dấu vết.

7. Muzan Kibutsuji 23ph Tanjiro lao xuống đầm lầy, chạm trán con quỷ đầm lầy đã phân thân làm ba. Nhưng con quỷ đó không chịu hé một lời về Muzan Kibutsuji.

8. Mùi máu mê hoặc 24ph Ở nhiệm vụ tiếp theo, Tanjiro đến khu vực nhộn nhịp Asakusa, Tokyo để tìm con quỷ ẩn nấp giữa đám đông.

9. Quỷ Temari và quỷ mũi tên 24ph Ẩn náu trong ngôi nhà mà Yushiro đã niệm bùa chú để che giấu, Tanjiro bảo vệ mọi người bên trong đó khỏi lũ quỷ do Muzan Kibutsuji cử đến.

10. Mãi bên nhau 24ph Nezuko quyết đấu với Susamaru và loạt bóng temari ác liệt mà ả ta ném ra, nhưng Tamayo đã niệm bùa chú can thiệp trước khi trận chiến trở nên dữ dội hơn.

11. Dinh thự Tsuzumi 24ph Tanjiro đi về hướng giữa phía nam và đông nam ở nhiệm vụ tiếp theo. Dọc đường, cậu gặp Zenitsu Agatsuma – một kiếm sĩ khác cũng sống sót trong Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng.

12. Lợn rừng nhe nanh, Zenitsu say ngủ 24ph Trong lúc Zenitsu co rúm vì sợ hãi trong căn nhà xoay bí ẩn, Tanjiro đối mặt với con quỷ đánh trống và gã cầm kiếm kỳ lạ đeo mặt nạ lợn rừng.

13. Điều quan trọng hơn mạng sống 24ph Căn nhà xoay chuyển theo từng nhịp trống. Tanjiro lúc này đã bị thương và phải chật vật chống trả thế tấn công áp đảo của Kyogai.

14. Ngôi nhà có gia huy hình hoa tử đằng 24ph Ra khỏi căn nhà bị nguyền rủa xoay theo trống, Tanjiro không chỉ thấy Zenitsu bị đánh đến bầm dập máu me mà còn phải đương đầu với gã hiếu chiến đeo mặt nạ đầu lợn rừng.

15. Núi Natagumo 24ph Tanjiro cùng Inosuke và Zenitsu đi về hướng giữa phía bắc và đông bắc trong nhiệm vụ tiếp theo. Cả bọn đến đỉnh Natagumo, nơi có đàn nhện cư trú.

16. Để ai khác đi trước 24ph Các Thợ Săn Quỷ khác đã bị nhện quỷ khống chế, Tanjiro và Inosuke phải tìm ra cách chế ngự đồng đội mà không làm hại họ.

17. Bạn phải thành thạo một điều duy nhất 24ph Sau khi đối đầu nhện mẹ, Tanjiro biết đến con quỷ nhận lệnh trực tiếp của Kibutsuji Muzan. Đây có thể là con quỷ nắm giữ chìa khóa giúp Nezuko trở lại làm người.

18. Mối liên kết giả tạo 24ph Trong lúc cùng Inosuke đấu với nhện cha – con quỷ đang ngùn ngụt lửa giận, Tanjiro bị ném đến một nơi rất xa. Ở đó, cậu chạm trán quỷ nhện Rui.

19. Hỏa Thần 24ph Tomioka Giyu – kiếm sĩ hàng đầu của Sát Quỷ Hội – xuất hiện. Kính nể và cảm thấy kém xa anh về kỹ năng, Inosuke đã thách đấu tay đôi với anh.

20. Gia đình giả tạo 24ph Trước bùa chú của Rui, Tanjiro đã chuẩn bị đón nhận điều tồi tệ nhất. Nhưng sau đó, ký ức về điệu múa Kagura của cha đã thúc đẩy cậu giải phóng chiêu thức mới.

21. Chống đối luật của Hội 24ph Thấy Tanjiro đã bị thương nặng mà vẫn cố gắng bảo vệ Nezuko, Rui nhớ đến điều mình hằng khao khát nhưng chẳng có được: mối gắn bó gia đình thật sự.

22. Chủ nhân của trang viên 23ph Tanjiro bị giải đến một buổi họp mặt của Hashira – nhóm kiếm sĩ mạnh nhất của Sát Quỷ Hội. Cậu sẽ phải đối mặt với sự phán xử.

23. Gặp gỡ Hashira 24ph Dù Ubuyashiki đã quyết định nhận Tanjiro và Nezuko vào Sát Quỷ Hội, Sanemi vẫn cố khơi dậy cơn khát máu – vốn là bản chất của quỷ dữ – trong Nezuko.

24. Huấn luyện phục hồi 24ph Tanjiro và các thành viên khác của Sát Quỷ Hội được điều trị tại trang viên của Shinobu. Hai tuần sau, cậu và Inosuke bắt đầu tập luyện nhằm hồi phục sức mạnh.

25. Tsuguko, Kanao Tsuyuri 24ph Tanjiro ra sức tập luyện để duy trì Hơi Thở Tập Trung Tuyệt Đối cả ngày. Sợ bị rớt lại phía sau, Zenitsu và Inosuke cũng bắt tay vào luyện tập.

So you have finished reading the 귀멸 의 칼날 애니 다시 보기 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 귀멸의 칼날 1화 다시보기 블로그, 귀멸의 칼날 1화 라프텔, 귀멸의 칼날 1기 자막, 귀멸의 칼날 1화 만화책, 귀멸의 칼날 12권

See also  Top 29 수명 이 긴 동물 The 8 Correct Answer

Leave a Comment