Top 50 오티스 의 비밀 상담소 시즌 2 The 149 Correct Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 오티스 의 비밀 상담소 시즌 2 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.aseanseafoodexpo.com team, along with other related topics such as: 오티스 의 비밀 상담소 시즌 2 오티스의 비밀 상담소 시즌2 좌표, 오티스의 비밀 상담소 시즌2 다시보기, 오티스의 비밀 상담소 시즌1 좌표, 오티스의 비밀 상담소 시즌3 다시보기, 오티스의 비밀 상담소 시즌2 1 회 다시보기, 오티스의 비밀 상담소 시즌4, 오티스의 비밀 상담소 좌표, 오티스의 비밀 상담소 시즌3 2화 다시보기


돌아온 오티스의 비밀상담소 시즌2. 새로운 캐릭터와 더 풍성해진 이야기. 오티스의 성상담은 계속? 메이브와는 이어질까요?
돌아온 오티스의 비밀상담소 시즌2. 새로운 캐릭터와 더 풍성해진 이야기. 오티스의 성상담은 계속? 메이브와는 이어질까요?


Table of Contents

DB Connect error

 • Article author: noonoo.tv
 • Reviews from users: 30585 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about DB Connect error 소심한 소년 오티스의 대반전, 그가 아웃사이더 소녀와 함께 섹스 상담소를 연다. 성 상담사 엄마에게 귀동냥한 산지식을 모두 전수해드려요. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for DB Connect error 소심한 소년 오티스의 대반전, 그가 아웃사이더 소녀와 함께 섹스 상담소를 연다. 성 상담사 엄마에게 귀동냥한 산지식을 모두 전수해드려요.
 • Table of Contents:
DB Connect error
DB Connect error

Read More

Giáo dục giới tính | Trang web Netflix chính thức

 • Article author: www.netflix.com
 • Reviews from users: 19564 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Giáo dục giới tính | Trang web Netflix chính thức 성 상담사 엄마와 친구의 격려에도 안 풀리는 몸과 마음. 하지만 이런 고민이 혼자만의 것일까? 추천 콘텐츠: 2화. 시즌 1: 2화. 2. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Giáo dục giới tính | Trang web Netflix chính thức 성 상담사 엄마와 친구의 격려에도 안 풀리는 몸과 마음. 하지만 이런 고민이 혼자만의 것일까? 추천 콘텐츠: 2화. 시즌 1: 2화. 2. xem phim, phim trực tuyến, xem TV, TV trực tuyến, chương trình truyền hình trực tuyến, xem chương trình truyền hình, phim phát trực tuyến, TV phát trực tuyến, phát trực tuyến tức thì, xem trực tuyến, phim, xem phim Việt Nam, xem TV trực tuyến, không cần tải xuống, phim trọn bộCậu chàng Otis nhút nhát, hưởng xái từ bà mẹ chuyên gia, khá rành rọt về mấy chuyện “ấy ấy”. Thế là cô bạn nổi loạn Maeve bèn rủ cậu mở phòng khám tư vấn cho chúng bạn. Xem trailer và tìm hiểu thêm.
 • Table of Contents:
See also  Top 14 2009 개정 초등 교육 과정 21206 People Liked This Answer
See also  Top 47 카카오 톡 사진 묶어 보내기 The 110 Detailed Answer

Chính thức Mùa mới sắp ra mắt

Video

Giáo dục giới tính

Tập

Giáo dục giới tính

Tìm hiểu thêm

Nội dung tương tự

Sắp ra mắt

Giáo dục giới tính | Trang web Netflix chính thức
Giáo dục giới tính | Trang web Netflix chính thức

Read More

<오티스의 비밀상담소 시즌2> 줄거리/결말 ; 시즌3 또 나올듯 그만.. : 네이버 블로그

 • Article author: m.blog.naver.com
 • Reviews from users: 11391 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about <오티스의 비밀상담소 시즌2> 줄거리/결말 ; 시즌3 또 나올듯 그만.. : 네이버 블로그 <오티스의 비밀상담소 시즌2> 줄거리/결말 ; 시즌3 또 나올듯 그만.. 프로필. 양파. 2020. 4. 30. 9:20. 이웃추가. 본문 기타 기능. 본문 폰트 크기 조정 …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for <오티스의 비밀상담소 시즌2> 줄거리/결말 ; 시즌3 또 나올듯 그만.. : 네이버 블로그 <오티스의 비밀상담소 시즌2> 줄거리/결말 ; 시즌3 또 나올듯 그만.. 프로필. 양파. 2020. 4. 30. 9:20. 이웃추가. 본문 기타 기능. 본문 폰트 크기 조정
 • Table of Contents:

카테고리 이동

양파네 일기장

이 블로그 
드라마
 카테고리 글

카테고리

이 블로그 
드라마
 카테고리 글

<오티스의 비밀상담소 시즌2> 줄거리/결말 ; 시즌3 또 나올듯 그만.. : 네이버 블로그” style=”width:100%”><figcaption><오티스의 비밀상담소 시즌2> 줄거리/결말 ; 시즌3 또 나올듯 그만.. : 네이버 블로그</figcaption></figure>
<p style=Read More

오티스의 비밀 상담소 시즌2 결말

 • Article author: it-workingmom.tistory.com
 • Reviews from users: 13917 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 오티스의 비밀 상담소 시즌2 결말 오티스의 비밀 상담소 시즌2 결말. Jaylin Joo 2020. 5. 20. 13:53. 이 글에는 매우 강력한 스포일러가 포함되어 있습니다. 주의 바랍니다. 시즌2에서도 오티스와 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 오티스의 비밀 상담소 시즌2 결말 오티스의 비밀 상담소 시즌2 결말. Jaylin Joo 2020. 5. 20. 13:53. 이 글에는 매우 강력한 스포일러가 포함되어 있습니다. 주의 바랍니다. 시즌2에서도 오티스와 … 이 글에는 매우 강력한 스포일러가 포함되어 있습니다. 주의 바랍니다. 시즌2에서도 오티스와 메이브는 이어지지 않습니다. 시즌2의 결말은 매우 화가 납니다. 주인공 둘이 빨리 이어져버리면 앞으로 극 전체..
 • Table of Contents:

태그

‘영화’ Related Articles

오티스의 비밀 상담소 시즌2 결말
오티스의 비밀 상담소 시즌2 결말

Read More

오티스의 비밀 상담소 시즌 2 1화 무료 다시보기 – 피클 :: peekle.TV

 • Article author: peekle.tv
 • Reviews from users: 41247 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 오티스의 비밀 상담소 시즌 2 1화 무료 다시보기 – 피클 :: peekle.TV 오티스의 비밀 상담소 시즌 2 1화 – 최신 한국드라마,미드, 예능,시사 스트리밍 다시보기 사이트 : 피클 :: peekle.TV 에서 무료로 즐기세요, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 오티스의 비밀 상담소 시즌 2 1화 무료 다시보기 – 피클 :: peekle.TV 오티스의 비밀 상담소 시즌 2 1화 – 최신 한국드라마,미드, 예능,시사 스트리밍 다시보기 사이트 : 피클 :: peekle.TV 에서 무료로 즐기세요, … 오티스의 비밀 상담소 시즌 2 1화 – 최신 한국드라마,미드, 예능,시사 스트리밍 다시보기 사이트 : 피클 :: peekle.TV 에서 무료로 즐기세요, 넷플릭스, 와차, 디즈니 플러스등 각종 OTT 컨텐츠를 감상하실 수 있습니다
 • Table of Contents:

회원가입

Login

오티스의 비밀 상담소 시즌 2 1화 무료 다시보기 - 피클 :: peekle.TV
오티스의 비밀 상담소 시즌 2 1화 무료 다시보기 – 피클 :: peekle.TV

Read More

영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2 (5화 – 6화 ) 결코 비밀스럽지 않은 아이들의 성 이야기!

 • Article author: pm-old-dog.tistory.com
 • Reviews from users: 3386 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2 (5화 – 6화 ) 결코 비밀스럽지 않은 아이들의 성 이야기! 영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2 (5화 – 6화 ) 결코 비밀스럽지 않은 아이들의 성 이야기! 개죽 2020. 2. 17. 06:38. 320×100. 반응형. 넷플릭스 영드 오티스의 비밀 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2 (5화 – 6화 ) 결코 비밀스럽지 않은 아이들의 성 이야기! 영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2 (5화 – 6화 ) 결코 비밀스럽지 않은 아이들의 성 이야기! 개죽 2020. 2. 17. 06:38. 320×100. 반응형. 넷플릭스 영드 오티스의 비밀 … 넷플릭스 영드 오티스의 비밀 상담소 스포! 스포! 스포! 스포! 넷플릭스 스트리밍 중! 5화 내용. (결말 있음. 스포 있음.) 갑자기 아들을 보러 온 레미와 함께 오티스는 에릭을 데리고 캠핑을 간다. ‘미안. 나 바..비록 하찮고 소소하지만, 너무나 사랑하는 것들에 관한 이야기.
 • Table of Contents:
영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2 (5화 - 6화 ) 결코 비밀스럽지 않은 아이들의 성 이야기!
영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2 (5화 – 6화 ) 결코 비밀스럽지 않은 아이들의 성 이야기!

Read More


See more articles in the same category here: Toplist.aseanseafoodexpo.com/blog.

Giáo dục giới tính

Otis cuối cùng đã thả lỏng, khá thường xuyên và hoành tráng, nhưng áp lực phải tư vấn ập tới khi bệnh chlamydia tấn công trường học và đám bạn vật lộn với các vấn đề mới.

1. Tập 1 51ph Thủ dâm hóa ra lại là tài năng bí mật của Otis, nhưng liệu cậu có thể làm chủ được ham muốn khó kiểm soát này trước Ola? Dịch chlamydia bùng phát khiến cả trường lo ngại.

2. Tập 2 51ph Sau khi Jean có màn xuất hiện “khó đỡ” tại trường, Otis cố gắng dùng tay để thỏa mãn Ola và tư vấn cho một giáo viên phiền muộn. Maeve không biết sợ giờ lại chùn bước.

3. Tập 3 49ph Aimee gặp cú sốc kinh tởm trên xe buýt khi đang trên đường đến để tạo bất ngờ cho Maeve. Rahim kết thân với Eric trong khi bữa tối của nhà Milburn trở nên hết sức khó xử.

4. Tập 4 51ph Ola muốn làm đến cùng nhưng Otis thấy lo lắng. Jean và Maeve cần không gian riêng. Jackson lo ngại về khả năng diễn xuất của cậu. Các mối tình bị ngăn trở được hàn gắn.

5. Tập 5 53ph Otis và Eric trốn khỏi rắc rối tình cảm và vào rừng cùng Remi. Maeve hiểu rằng không cha mẹ nào là hoàn hảo. Sau đó, Ola nghe theo trái tim mình.

6. Tập 6 55ph Chỉ còn cách mạnh mẽ vượt qua tất cả, Otis tổ chức cuộc tụ tập nhỏ nhưng sau đó trở thành cuộc vui lớn. Jackson gặp khó khăn khi hồi phục. Ai có thể chấp nhận sự thật?

7. Tập 7 50ph Sáng hôm sau, nhóc tình dục nhận ra mình đã gây nên mớ hỗn độn khổng lồ và vẫn đang không ngừng nôn mửa. Hỗn loạn xảy ra ở lớp học và hội bạn gái gắn kết khi bị cấm túc.

오티스의 비밀 상담소 시즌2 결말

이 글에는 매우 강력한 스포일러가 포함되어 있습니다. 주의 바랍니다.

시즌2에서도 오티스와 메이브는 이어지지 않습니다. 시즌2의 결말은 매우 화가 납니다. 주인공 둘이 빨리 이어져버리면 앞으로 극 전체를 끌고 나갈 원동력을 잃어버리니 이해는 합니다만. 오티스와 메이브를 엇갈리게 만들 수 있는 수많은 장치 중에서 이런 찌질한 연출을 골랐는지 의문입니다. 아무리 좋게 생각해도 어그로를 끌어서 시즌3의 추진력을 얻고자 했다고 참작하는 정도인데 그 어그로가 좀 재수 없어서 다음 시즌을 보기가 싫어질 정도에요. 게다가 이런 연출을 한 의도가 극의 완결성보다 정치적 올바름을 강요하는데 더 무게를 뒀다는 의심을 지울 수가 없어서 짜증이 납니다.

오티스는 퀴즈 대회 생방송에 출연 중인 메이브에게 음성메시지로 진심을 남깁니다. 하지만 아이작이 메이브 몰래 음성메시지를 지우면서 시즌2가 끝이 나요.

시청자들은 아이작을 욕할 수밖에 없습니다. 문제는 아이작이 하반신 마비라는점이죠. 예를 들어 어떤 사람이 오티스의 비밀 상담소를 보고 시청한 후기를 적으면서 아이작을 욕했다고 가정해보죠. 악의적으로 편집하면 아이작에 대한 욕은 장애인 혐오로 조리돌림 당하기 십상입니다. 미국에서는 더 그렇겠죠. 허구의 세계를 구성하는 모든 설정에는 작가의 의도가 담겨 있습니다. 로맨틱 코미디 장르에서 삼각관계 구도가 빠질 수 없다지만, 잭슨에 이어 라이벌로 등장시킨 상대 캐릭터에 굳이 하반신 마비라는 설정을 한 이유가 무엇인지 의문입니다.

잭슨은 오티스와는 모든 면에서 정반대인 캐릭터였어요. 잘 생기고, 외향적인 성격에, 몸도 좋은 수영선수이자, 인기 만점인 학생회장이었습니다. 잭슨과 메이브가 헤어지고 나서 삼각관계 구도의 다음 라이벌로는 잭슨과는 좀 다른 캐릭터, 즉 오티스와 비슷한 면이 많은 캐릭터가 등장하리라 예상할 수 있었습니다. 하지만 하반신 마비라니요? 작가나 감독은 이 설정을 극적으로 그다지 활용하지도 않습니다. 그리고 결말에는 시청자들이 아이작을 욕하게끔 연출하죠. 덕분에 분을 참고 다음 시즌이 시작할 때까지 기다릴 수밖에 없습니다. 그들은 불편해하는 팬들을 보며 희열을 느끼고 있을까요?

오티스의 비밀 상담소에서는 정치적 올바름을 추구하려는 연출을 많이 해왔습니다. 하지만 유쾌하고 재미있었어요. 그리고 대부분 극적으로도 어색하지 않았습니다. 라힘만 보더라도 작가나 감독이 보여주려는 정치적 올바름의 끝판왕이라고 할 수 있죠. 라힘은 이란 출신에, 무신론자에, 게이입니다. 그리고 그런 라힘이 에릭을 따라 흑인 커뮤니티의 교회 예배에 참석하고 목사와 대화하는 장면까지도 연출하지만 그렇게 억지스럽지 않습니다. 하지만 아이작의 거추장스러운 설정은 시즌2 내내 극적으로는 제대로 활용하지 않습니다. 그래서 더욱 시청자들을 가르치려는 작가나 감독의 불순한 의도가 있다고 느껴지요. 프로파간다가 아닌 드라마를 보고 싶습니다. 우리의 여가시간은 소중하니까요.

시즌2의 결말을 나머지 인물 별로 정리해보았습니다. 먼저 메이브는 퀴즈 대회에서 우승합니다. 한편 아이작의 도움으로 엄마의 약물 복용증거를 찾아내 신고합니다. 결국 에린은 딸과 함께 퇴장합니다. 불쌍한 아가. 정말 귀여웠는데 말이죠. 시즌2 결말에서는 메이브에게 많은 일들이 일어났네요. 애덤은 뮤지컬 도중 난입해 에릭에게 마음을 전합니다. 그리고 에릭은 흔쾌히 받아주지요. 그 모습을 관객석에서 지켜보던 라힘은 에릭을 떠납니다. 잭슨은 엄마와 오해를 풀면서 수영을 관두고 연극을 무사히 마칩니다. 그리고 비브와 다시 친구가 됩니다. 설마 잭슨, 비브? 올라는 릴리와 연인이 됩니다. 올라가 오티스와 헤어지는 마당에 양성애까지 다루고 싶었나 봅니다. 다만 그 과정은 개연성이 상당히 떨어지네요. 한편 올라와 애덤이 친구가 되는 과정은 꽤 가슴 뭉클하고 인상 깊었습니다. 에이미는 버스에서 생긴 성추행 트라우마를 극복하기 시작합니다. 에이미의 에피소드야말로 정치적 올바름을 작품에 잘 녹여낸 결과물이 아닌가 싶습니다. 그리고 마지막으로, 진의 임신이 밝혀집니다. 갱년기 증후군과 임신이라니. 작가나 감독이 하고 싶은 얘기가 정말 많아 보입니다. 만약 다음 시즌에 진이 늦둥이를 낳게 된다면 부모님들의 재혼과 함께 오티스와 올라가 법적으로 남매지간이 될지도 모르겠습니다.

오티스에게도 떡밥이 하나 생깁니다. 오티스의 집에서 파티가 있었던 날 오티스와 루비는 잠자리를 갖게 되는데요. 오티스의 첫 경험? 둘 다 술에 취해 피임을 했는지안 했는지 기억을 잘 못하고 결국 함께 사후피임약을 사러 다녀옵니다. 하지만 사실은 아무 일도 없었을지도 모르겠습니다. 하지만 이 사건을 계기로 루비가 올라 대신 메이브와 새로운 삼각관계 구도를 만들지도 모르겠네요. 오티스, 루비는 단순히 제 희망사항입니다. 오티스와 루비가 함께 자전거를 타는 모습이 얼마나 사랑스럽던지. 그만 메이브를 잊어버리고 말았네요?

첫사랑은 이루어지지 않는다죠. 그래서 오티스의 첫 상대가 메이브가 아니길 바랬습니다만. 이제 올라가 지나갔으니 다음 시즌에서는 오티스가 꼭 루비나 메이브와 이어지길 바랍니다.

비록 시즌2의 결말이 썩 마음에 들지는 않았어도 오티스의 비밀 상담소는 넷플릭스 오리지널 중 손에 꼽을 만큼 재미있는 드라마입니다. 성 상담이라는 자극적인 소재의 로맨틱 코메디물이라며 파격적인 연출로 관심만 끌려고 하는 것처럼 보이지만 의외로 관계와 인생에 대해 깊은 생각을 하게끔 만드는 좋은 드라마입니다. 마치 극 중에 릴리가 연출한 로미오와 줄리엣처럼요. 최근에 제 개인적으로 힘든 일이 있어서 더 그랬는지 오티스의 비밀 상담소를 보며 많이 위로를 받았습니다. 언젠가 드라마를 보며 웃을 수 있듯이 제 인생도 웃어넘길 수 있었으면 좋겠네요. 시즌3을 기다려봅니다.

영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2 (5화

728×90

반응형

넷플릭스 영드 오티스의 비밀 상담소

영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2

스포! 스포! 스포! 스포! 넷플릭스 스트리밍 중!

5화 내용. (결말 있음. 스포 있음.)

갑자기 아들을 보러 온 레미와 함께 오티스는

에릭을 데리고 캠핑을 간다.

‘미안. 나 바보 같다.’라고 문자를 보낸 메이브에게

아직도 답장을 하지 않은 올라의 일로 고민을 한다.

에릭 또한 애덤과 밤마다 몰래 만나는 상황을 떠올린다.

영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2

연기 도움을 받기 위해 비브의 짝사랑

성사를 도우러 나선 잭슨.

비브는 그런 잭슨에게 엄마들이 자랑스러워하실

거라고 말해주며 빨리 이야기하라고 충고한다.

넷플릭스 영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2

자신의 중독 모임에 나와달라고 부탁한 에린은

그곳에서 메이브에게 과거의 일을 변명하기 급급하다.

화가 난 메이브는 잘못된 상황에 놓였던 것이

아니라고 말해준다.

“잘못된 선택을 하는 거지.”

에린에게서 도망친 메이브는 이웃에 사는 휠체어를

탄 청년을 만나 즐거운 시간을 보낸다.

영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2

손님이 있는데도 불구하고 선반을 만드는 야코프.

화가 난 진은 나사를 세 개만 박으면

된다는 그에게 성질을 부린다.

선반이 문제가 아니지 않냐고 묻는 야코프.

“당신의 존재가 도처에 있어.

당신 물건이 사방에 있다고.”

한순간도 생각할 시간이 없다고 소리를 지르는 진.

그녀는 야코프에게 레미와 키스했다고 고백한다.

넷플릭스 오티스의 비밀 상담소 시즌 2

까마귀와 나이팅게일도 구분하지 못하는

레미는 잘난 척을 하다가 길을 잃는다.

비까지 쏟아지는 와중에 겨우 짐을 찾은 세 사람은

결국 호텔을 찾아간다.

영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2

이웃 청년과의 대화로 마음이 풀린 메이브는

집으로 돌아온다.

자신의 잘못을 인정하는 에린에게

매니큐어를 발라달라고 말하는 메이브.

영드 오티스의 비밀 상담소

올라와 사귀지만 오티스가 메이브를 사랑한다는

사실을 알고 있는 에릭.

그는 오티스에게 밤마다 애덤을 만나고 있다고

고백한다.

라힘은 에릭을 부끄러워하지 않지만

내내 그를 괴롭혔던 애덤은 솔직하지 못하다고

꼬집는 오티스.

고심에 빠지는 에릭과 오티스.

하지만 오티스는 지금의 아내와 헤어져 괴로워하는

레미 때문에 이야기를 마치지 못한다.

영드 오티스의 비밀 상담소

아빠 레미가 또 바람을 펴서 버림받은 거라는

사실을 알게 된 오티스.

그가 자신을 보러 온 것이 아니라

그저 갈 때가 없어서 자신을 찾아왔다는 사실에

괴로워한다.

애덤이 변하지 않을 거라고 말했던 것을

에릭에게 사과하는 오티스.

넷플릭스 영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2

레미와 캠핑을 하며 겪은 일들을 받아들이며

결정을 하게 된 아이들.

에릭은 라힘의 고백을 받아들이고

부모님의 이혼으로 심경이 복잡한 애덤을

그가 에릭에게 그랬던 것처럼 모른척한다.

오티스는 올라의 말대로 메이브에게 너를 볼 수 없다고

문자를 보낸다.

하지만 릴리와 키스와는 꿈에 빠져 있던 올라는

사랑한다고 고백하는 오티스를 거절한다.

“넌 날 사랑하지 않아.

방금 깨달았는데 나도 널 사랑하지 않아.”

헤어지자고 말하고 릴리를 찾아가는 올라.

올라가 떠난 후 혼자 괴로워하는 오티스.

영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2

6화 내용.( 스포 있음. 결말 있음.)

퀴즈 팀에서 빠지게 된 메이브.

하지만 새로 영입된 소녀가 식중독에 걸리는 바람에

그녀는 다시 복귀하게 된다.

한편 청소년 성 상담을 하는 진은 공동집필을 하자는

전남편 레미 측의 연락을 무시한다.

마침 그녀를 찾아온 올라는 오티스와 헤어졌다는

사실을 알리고 릴리 문제를 진에게 상담한다.

“어떤 사람을 좋아하고 그 사람이 날 좋아하는 것을

확신하는데

그 사람이 갑자기 날 부담스러운 듯 행동해요.”

키스한 이후 올라를 피하는 릴리.

영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2

수영에 집착하는 엄마 때문에 자해까지 했지만

손이 다 나은 잭슨은 다시 수영 연습에 돌입해야 한다.

연극을 포기할 수밖에 없는 잭슨.

“배우 없이는 연극도 없지.”

라고 대답하는 선생님.

잭슨은 고민에 휩싸인다.

넷플릭스 오티스의 비밀 상담소 시즌 2 6화

올라가 엄마 진에게 상담을 했다는 사실을 확인한

오티스는 수첩을 빼돌린다.

그 모습을 목격한 그로프 교장은

이혼을 요구한 아내 모린이 진과 만난다는 사실을

알고 궁금증을 갖는다.

오티스가 진의 수첩을 사물함에 넣는 모습을

확인하는 그로프 교장.

오티스의 비밀 상담소 시즌 2

메이브까지 거절했지만

갑갑하다는 이유로 올라에게 버림받은 오티스.

마음에 상처를 입은 그는 파티 대신 집에서 소모임을

열기로 결심한다.

에릭의 오지랖으로 오티스가 절대 초대하지 않겠다는

메이브는 물론 많은 아이들은 오티스의 집으로

몰려들기 시작한다.

올라와 같은 곳에서 알바를 하던 애덤은

에릭이 오티스의 집에 간다는 사실을 알게 된다.

영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2

휠체어를 탄 이웃집 청년 아이작.

유쾌하고 매력적인 아이작과

제법 친해진 메이브는 그와 함께 오티스의 집에

가게 된다.

눈치 빠른 아이작은 잭슨과 오티스를

보고 메이브와의 관계를 금세 눈치챈다.

영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2

갑자기 소모임에서 난장판 파티장이 되어버린

오티스의 집.

술에 취한 그는 올라까지 집으로 불러들인다.

눈엣가시로 느껴지는 메이브와 아이작.

맛이 간 오티스는 자신을 못마땅하게 대하는 잭슨을

불러 세운다.

수영을 다시 시작해야 한다는 압박감 때문에

다시 자해를 시도하려다가 비브에게 들킨 잭슨은

그가 메이브와 헤어진 이유를 알려준다.

“메이브가 너 사랑해서 나랑 헤어진 거야.

근데 아직도 못 잡았네.”

오티스의 집으로 에릭을 찾아온 애덤.

그는 자신이 무슨 잘못을 했는지 묻는다.

에릭은 과거의 그가 자신을 얼마나 괴롭혔는지

이야기하고 자신의 속마음을 말해준다.

“나는 그때로 돌아가기 싫어.

나 자신을 숨기지 않기 위해 노력했어.

다시는 숨지 않을 거야.”

그런 에릭에게 자신이 양성애자인 것 같다고

무섭다고 말한다.

하지만 위로를 하기 위해 손을 뻗는 에릭의 손을

쳐내는 애덤.

“너 자신도 싫어하는 너를 누군들 편해 좋아하겠어.”

라고 말하고 라힘에게 돌아가는 에릭.

영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2

자신을 버린 올라.

아이작을 데리고 나타난 메이브.

모두가 마음에 들지 않은 오티스는

술에 취해 아이들에게 자신이 처한 상황을

숨김없이 말해준다.

올라가 자신을 벌인 일과

메이브가 자신을 좋아한다고 말한 것까지

모두 까발린 오티스.

“메이브는 내가 아는 가장 이기적인 사람이야.”

영드 오티스의 비밀 상담소 시즌 2

화를 내며 파티장을 떠나는 두 사람.

정신을 차린 것처럼 보이는 엄마 에린에게

돌아간 메이브는 당분간 남자를 만나지 않겠다고

선언한다.

그 시간 진과 즐거운 시간을 보낸 모린을 찾아간

그로프 교장은 아내에게 거절을 당하고

학교로 찾아간다.

오티스의 사물함에서 진의 수첩을 꺼내

모린에 대해 적혀있는 페이지를 찢어내고

모두 복사하는 그로프 교장.

넷플릭스 오티스의 비밀 상담소 시즌 2

나의 사사로운 감상평 :

남자 친구와의 접촉마저 거절할 만큼

버스에서 만난 변태 때문에 영향을 받는 에이미.

키스 한 번으로 올라를 거부하는 릴리.

메이브를 사랑하지만 올라를 선택했던 오티스의 혼란과

버금가는 각자의 고통으로 아이들은 저마다 괴로워한다.

시즌 1에 비하면 훨씬 안정을 되찾은 메이브 또한

미덥지 않은 에린 때문에 불안하게 느껴진다.

자신을 성 정체성을 제대로 인식한

올라와 애덤 역시 기대된다.

개인적으로 애덤을 좋아하기는 하지만

라힘이 너무 괜찮은 남친이라서

에릭과 라힘을 응원하지 않을 수가 없다.

지금까지의 라힘은 외모는 물론 성품까지

너무 완벽하지 않은가?

사랑하는 사람과 첫 경험을 할 거라고 생각했던

오티스의 비극이 애처롭기는 하지만

어차피 인생은 뜻대로 흘러가지 않는다는 점에서

놀라운 일은 아니라고 생각한다.

그래도 갑자기 루비라니.

진짜 루비일 거라고는 상상도 못 했다.

728×90

반응형

So you have finished reading the 오티스 의 비밀 상담소 시즌 2 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 오티스의 비밀 상담소 시즌2 좌표, 오티스의 비밀 상담소 시즌2 다시보기, 오티스의 비밀 상담소 시즌1 좌표, 오티스의 비밀 상담소 시즌3 다시보기, 오티스의 비밀 상담소 시즌2 1 회 다시보기, 오티스의 비밀 상담소 시즌4, 오티스의 비밀 상담소 좌표, 오티스의 비밀 상담소 시즌3 2화 다시보기

Leave a Comment